Gần 250 nghìn người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Gần 250 nghìn người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến tháng 9/2023, toàn quốc đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông

Hệ thống đã xác thực trên 91,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 131 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CSDL quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt 98,2% tổng số cơ sở KCB bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục KCB bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng DVC bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Đến nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm DVC liên thông.

Ngoài ra, đã có 244.258 người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng DVC quốc gia.

Tính đến ngày 15/8/2023, Hệ thống của bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.724 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Không chỉ thế, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua DVC.

Bên cạnh đấy, có 1.140 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.156.323 dữ liệu được gửi; có 1.364 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 411.653 dữ liệu được gửi; 488 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 4.184 dữ liệu được gửi.

Tin bài liên quan