Gang thép Thái Nguyên (TIS): 6 tháng đầu năm lãi ròng gần 110 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã chứng khoán TIS - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Gang thép Thái Nguyên (TIS): 6 tháng đầu năm lãi ròng gần 110 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ

Theo đó, trong quý II, doanh thu thuần của Tisco đạt 3.552,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán cũng tăng 23% lên 3.230,4 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 322,2 tỷ đồng, tương đương 178%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng 334% lên 5,4 tỷ đồng; chi phí tài chính, toàn bộ là chi phí lãi vay giảm 37% xuống còn 25,5 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng 4% lên 13,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 335% lên 208,9 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 79,6 tỷ đồng, tăng 411 tỷ đồng.

Kết quả, Tisco báo lãi ròng đạt hơn 65,6 tỷ đồng trong quý, gấp 6 lần cùng kỳ (10,8 tỷ đồng).

Nhìn chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TIS đạt 6.559 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng. Lãi ròng đạt gần 110 tỷ đồng, gấp 7,1 lần so với 15,5 tỷ đồng năm ngoái.

Năm 2021, Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 50,5% kế hoạch doanh thu và gấp 2,73 lần kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2021 của Tisco đạt hơn 10.048 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm; trong đó hàng tồn kho tăng 21% lên gần 1.525 tỷ đồng, phải thu khách hàng tăng 36% lên hơn 877 tỷ đồng. Nợ phải trả còn hơn 8.025 tỷ đồng, tăng 8%, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 2% còn hơn 2.523 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 22/7, cổ phiếu TIS tăng 6,1% lên 10.500 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 43.805 đồng/CP.

Tin bài liên quan