Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/1: Gom mạnh cổ phiếu bất động sản, mua ròng gần 1.000 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/1: Gom mạnh cổ phiếu bất động sản, mua ròng gần 1.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trái với diễn biến xả bán của nhà đầu tư trong nước, tuần qua, khối ngoại gom khá mạnh các cổ phiếu bất động sản và trở lại trạng thái mua ròng tích cực, đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 6,14 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 707,05 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 5,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 549,13 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 194,98 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.828,17 tỷ đồng (tăng 17,37% về lượng và 14,1% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 188,85 triệu đơn vị, giá trị 8.121,12 tỷ đồng (tăng 10,15% về lượng nhưng giảm nhẹ 2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/1

41.726.700

51.812.030

-10.085.330

2.122.890

2.597.780

-474.890

11/1

40.320.000

42.558.400

-2.238.400

1.645.360

1.543.950

101.410

12/1

40.101.900

35.795.300

4.306.600

1.856.840

1.423.790

433.050

13/1

32.481.100

39.173.900

-6.692.800

1.626.570

1.747.300

-120.730

14/1

40.354.400

19.505.600

20.848.800

1.576.510

808.300

768.210

Tổng

194.984.100

188.845.230

6.138.870

8.828.170

8.121.120

707.050

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,54 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 110 tỷ đồng, giảm 39,32% về lượng và 20,9% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,78 triệu đơn vị, giá trị 166,57 tỷ đồng (giảm 25,8% về lượng và 1 trị so với tuần trước) và bán ra 2,24 triệu đơn vị, giá trị 56,58 đồng (tăng 14,3% về lượng và 17,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/1

1.282.510

683.180

599.330

41.420

13.820

27.600

11/1

829.110

352.660

476.450

21.230

12.460

8.770

12/1

1.388.740

415.000

973.740

42.360

7.160

35.200

13/1

1.138.310

360.610

777.700

36.160

8.930

27.230

14/1

1.141.810

433.430

708.380

25.400

14.210

11.190

Tổng

5.780.480

2.244.880

3.535.600

166.570

56.580

109.990

Tương tự, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,3 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 122,29 tỷ đồng, tăng hơn 220% về lượng và 56,3% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,22 triệu đơn vị, giá trị 197,87 tỷ đồng (tăng 8,32% về lượng nhưng giảm 8,57% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,92 triệu đơn vị, giá trị 75,58 tỷ đồng (giảm 49,24% về lượng và 45,3% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 10-14/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/1

1.065.480

322.450

743.030

36.870

11.300

25.570

11/1

842.800

552.350

290.450

42.920

23.570

19.350

12/1

1.527.430

261.880

1.265.550

53.750

9.400

44.350

13/1

1.189.110

438.510

750.600

47.130

18.940

28.190

14/1

595.040

349.300

245.740

17.200

12.370

4.830

Tổng

5.219.860

1.924.490

3.295.370

197.870

75.580

122.290

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 12,97 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 939,33 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó chỉ mua ròng 1,55 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 331,83 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại tập trung mua vào cổ phiếu nhóm bất động sản. Trong đó, VHM là mã được mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 251,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 3,03 triệu đơn vị). Tiếp theo là KDH được mua ròng 202,7 tỷ đồng (3,84 triệu đơn vị).

Trong khi xét về khối lượng, DXG là mã dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh tuần qua, đạt 5,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 201,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ phiếu bất động sản khác là VIC được mua ròng 177,2 tỷ đồng (hơn 1,77 triệu đơn vị)…

Trái lại, cổ phiếu VRE bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 7,24 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 255,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là CII bị bán ròng 239,8 tỷ đồng (3,96 triệu đơn vị) và NVL bị bán ròng 161,3 tỷ đồng (1,93 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất PVS với khối lượng đạt 2,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 59,2 tỷ đồng.

Tiếp theo là PVI được mua ròng 464.500 đơn vị, giá trị tương ứng 22,1 tỷ đồng và BVS được mua ròng 347.900 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 13,9 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu NTP với khối lượng 185.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 11,6 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị đạt 20,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 429.860 đơn vị.

Còn FOX dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 166.150 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 12,3 tỷ đồng.

Tin bài liên quan