Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 12-16/7: Thị trường tiếp tục giảm sâu, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 12-16/7: Thị trường tiếp tục giảm sâu, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khối ngoại tiếp tục có thêm một tuần đi ngược xu hướng chung của thị trường khi liên tiếp có những phiên mua ròng tích cực, đáng kể là phiên lao dốc ngày đầu tuần 12/7 đã mua ròng tới 1.425 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 13/7 và 4 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 73,07 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.589,42 tỷ đồng, tăng 13,65% về lượng và 7,24% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 262,43 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 11.706,26 tỷ đồng (tăng 4,13% về lượng nhưng giảm 4,77% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 189,36 triệu đơn vị, giá trị 9.116,84 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và giảm 7,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/7

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

12/7

82.566.400

39.009.600

43.556.800

3.362.070

1.960.750

1.401.320

13/7

38.209.500

35.863.200

2.346.300

1.565.490

1.777.030

-211.540

14/7

52.679.080

43.255.780

9.423.300

2.687.820

2.122.980

564.840

15/7

52.228.700

30.812.010

21.416.690

2.308.850

1.571.960

736.890

16/7

36.743.700

40.419.910

-3.676.210

1.782.030

1.684.120

97.910

Tổng

262.427.380

189.360.500

73.066.880

11.706.260

9.116.840

2.589.420

Trái lại, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 12/7.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 579.180 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 7,75 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 3,11 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 88,91 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,7 triệu đơn vị, giá trị 129,55 tỷ đồng (giảm 21,17% về lượng và 40,59% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,12 triệu đơn vị, giá trị 121,8 đồng (giảm 44,73% về lượng và 60,32% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/7

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

12/7

3.469.350

2.734.330

735.020

64.670

39.320

25.350

13/7

2.373.700

2.615.860

-242.160

23.940

33.250

-9.310

14/7

880.800

765.230

115.570

18.230

19.550

-1.320

15/7

545.350

577.390

-32.040

15.610

17.260

-1.650

16/7

429.510

426.720

2.790

7.100

12.420

-5.320

Tổng

7.698.710

7.119.530

579.180

129.550

121.800

7.750

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 258.500 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 23,74 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 673.230 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 2,44 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,18 triệu đơn vị, giá trị 101,3 tỷ đồng (tăng 14,8% về lượng nhưng giảm 14,69% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,92 triệu đơn vị, giá trị 77,56 tỷ đồng (giảm 25,35% về lượng và 33,32% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 12-16/7

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

12/7

614.040

587.360

26.680

26.440

26.800

-360

13/7

339.920

84.000

255.920

15.440

3.570

11.870

14/7

377.800

479.130

-101.330

17.880

17.910

-30

15/7

323.710

144.900

178.810

14.440

5.680

8.760

16/7

520.690

622.270

-101.580

27.100

23.600

3.500

Tổng

2.176.160

1.917.660

258.500

101.300

77.560

23.740

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 60,51 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.620,91 tỷ đồng, tăng 22,13% về lượng và 12,57% về giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 2.328,15 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu HPG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 549,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 12,11 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là SSI được mua ròng 494,7 tỷ đồng (9,72 triệu đơn vị).

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu STB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 16,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 452 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VPB bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 182,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,93 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như VCB đạt 152,8 tỷ đồng, VIC đạt 125,2 tỷ đồng, VCI đạt 61,9 tỷ đồng, CTG đạt 59,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSI với khối lượng 1,08 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 21,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 779.410 đơn vị, giá trị tương ứng 19,1 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV, đạt 18,3 tỷ đồng (245.500 đơn vị) và QNS đạt 12,2 tỷ đồng (293.900 đơn vị); còn bán ròng mạnh nhất là VEA với khối lượng 700.900 đơn vị, giá trị tương ứng 29,8 tỷ đồng.

Tin bài liên quan