Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 14-18/12: Bán ròng tới hơn 2.250 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 14-18/12: Bán ròng tới hơn 2.250 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Thị trường có tuần biến động mạnh và chỉ số VN-Index tiếp tục khám phá những vùng đỉnh mới, trong khi đó, khối ngoại quay ra xả hàng và bán ròng tới hơn 2.250 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 18/12 và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 72,31 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.246,54 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 14,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1.103,55 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 209,85 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.978,62 tỷ đồng (tăng 8,19% về lượng và 7,87% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 282,16 triệu đơn vị, giá trị 8.225,16 tỷ đồng (tăng 57,24% về lượng và 85,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 14-18/12

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

14/12

47.734.010

64.074.560

-16.340.550

1.344.210

1.807.340

-463.130

15/12

42.382.250

64.300.420

-21.918.170

1.123.690

1.949.070

-825.380

16/12

30.785.210

39.995.120

-9.209.910

878.840

1.105.350

-226.510

17/14

31.066.870

55.305.730

-24.238.860

916.800

1.695.480

-778.680

18/12

57.877.860

58.481.260

-603.400

1.715.080

1.667.920

47.160

Tổng

209.846.200

282.157.090

-72.310.890

5.978.620

8.225.160

-2.246.540

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,31 triệu đơn vị, tăng 29,9% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 8,42 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 1,09 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,64 triệu đơn vị, giá trị 71,46 tỷ đồng (tăng 110,96% về lượng và 114,72% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,95 triệu đơn vị, giá trị 63,04 tỷ đồng (tăng 81% về lượng và 83,42% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 14-18/12

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

14/12

667.050

808.160

-141.110

15.510

12.350

3.160

15/12

881.610

836.310

45.300

14.020

12.710

1.310

16/12

533.610

1.217.220

-683.610

14.160

14.800

-640

17/14

1.052.470

1.436.910

-384.440

21.570

16.400

5.170

18/12

507.500

654.790

-147.290

6.200

6.780

-580

Tổng

3.642.240

4.953.390

-1.311.150

71.460

63.040

8.420

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày cuối tuần 18/12.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,68 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 16,51 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần về lượng nhưng giảm 35,2% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,04 triệu đơn vị, giá trị 209,49 tỷ đồng (tăng 197,82% về lượng và 167,72% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,72 triệu đơn vị, giá trị 226 tỷ đồng (tăng 241,6% về lượng và 117,87% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 14-18/12

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

14/12

790.110

1.202.970

-412.860

40.200

43.080

-2.880

15/12

1.037.210

2.403.460

-1.366.250

56.180

64.470

-8.290

16/12

512.880

1.433.420

-920.540

31.890

33.730

-1.840

17/14

884.390

1.005.600

-121.210

37.290

43.480

-6.190

18/12

815.390

1.671.550

-856.160

43.930

41.240

2.690

Tổng

4.039.980

7.717.000

-3.677.020

209.490

226.000

-16.510

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 77,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.254,63 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 12,61 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 1.076,98 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 29,59 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 470,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi cổ phiếu ngân hàng gồm BID được mua ròng 167,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,57 triệu đơn vị và TPB được mua ròng 118,5 tỷ đồng, khối lượng tương ứng là 5,12 triệu đơn vị. Còn lại các mã đều được mua ròng dưới 100 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu TMS dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng đạt gần 16,35 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 546,5 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là VNM bị bán ròng 414,2 tỷ đồng (3,72 triệu đơn vị), HPG bị bán ròng 399,4 tỷ đồng (10,43 triệu đơn vị), VRE bị bán ròng 217,7 tỷ đồng (7,27 triệu đơn vị), SSI bị bán ròng 210,1 tỷ đồng (8,21 triệu đơn vị), các mã FRT, VHC, PAN, NVL, GMD bị bán ròng 100-150 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS về giá trị, đạt 29,46 tỷ đồng, tương đương khối lượng 358.000 đơn vị. Còn VIG là mã dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 710.000 đơn vị, giá trị 0,99 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu RCL bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 752.359 đơn vị, giá trị tương ứng 13,78 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 557.968 đơn vị, giá trị tương ứng 44,02 tỷ đồng và bán ròng mạnh nhất là MSR với khối lượng hơn 4,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 79,04 tỷ đồng.

Tin bài liên quan