Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/3: Giải ngân mạnh cổ phiếu VHM, tiếp tục mua ròng 400 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/3: Giải ngân mạnh cổ phiếu VHM, tiếp tục mua ròng 400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bên cạnh thanh khoản thị trường giảm mạnh, khối ngoại cũng có tuần giao dịch kém sôi động. Tuy nhiên, khối này vẫn duy trì xu hướng mua ròng 400 tỷ đồng, với tâm điểm giải ngân mạnh mẽ cổ phiếu VHM.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp và chỉ 1 phiên bán ròng duy nhất ngày đầu tuần 20/3. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 11,02 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 385,65 tỷ đồng, giảm mạnh đạt 91,82% về lượng và 82,18% về giá trị so với tuần trước đó (từ 13-17/3).

Trong đó, khối này đã mua vào 322,1 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 6.948,58 tỷ đồng (giảm 25,29% về lượng và 28,19% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 311,08 triệu đơn vị, giá trị 6.562,93 tỷ đồng (tăng 4,95% về lượng nhưng giảm 12,65% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/3

60.944.890

80.787.120

-19.842.230

1.140.120

1.486.310

-346.190

21/3

86.548.150

86.143.930

404.220

1.670.070

1.550.120

119.950

22/3

56.681.310

48.682.250

7.999.060

1.426.010

1.250.400

175.610

23/3

45.115.800

28.253.290

16.862.510

1.240.050

900.870

339.180

24/3

72.807.520

67.209.070

5.598.450

1.472.330

1.375.230

97.100

Tổng

322.097.670

311.075.660

11.022.010

6.948.580

6.562.930

385.650

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất 1 phiên vào ngày 23/3. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 1,26 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 40,72 tỷ đồng, giảm 83,5% về lượng và 75,58% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,62 triệu đơn vị, giá trị 74,1 tỷ đồng (giảm 73,35% về lượng và 62,92% về giá trị so với tuần trước), ngược lại bán ra 1,36 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 33,38 tỷ đồng (giảm 37,55% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/3

706.940

409.300

297.640

22.210

8.470

13.740

21/3

571.800

319.480

252.320

15.990

8.790

7.200

22/3

699.960

52.200

647.760

20.320

770

19.550

23/3

248.580

513.170

-264.590

7.370

14.630

-7.260

24/3

390.800

61.790

329.010

8.210

720

7.490

Tổng

2.618.080

1.355.940

1.262.140

74.100

33.380

40.720

Ngược lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và chỉ mua ròng 1 phiên vào ngày cuối tuần 24/3. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,49 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 26,68 tỷ đồng, tăng 70,2% về lượng và 66,96% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 1,08 triệu đơn vị, giá trị 25,9 tỷ đồng (giảm 39,96% về lượng và 52,17% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 2,57 triệu đơn vị, giá trị 52,58 tỷ đồng (giảm 4% về lượng và 25,03% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/3

222.340

562.300

-339.960

4.600

11.350

-6.750

21/3

234.200

1.346.700

-1.112.500

7.340

21.230

-13.890

22/3

236.400

395.580

-159.180

5.790

11.950

-6.160

23/3

79.600

118.790

-39.190

2.050

3.190

-1.140

24/3

309.130

144.900

164.230

6.120

4.860

1.260

Tổng

1.081.670

2.568.270

-1.486.600

25.900

52.580

-26.680

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 10,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 399,69 tỷ đồng, giảm mạnh gần 92% về lượng và 81,65% về giá trị so với tuần trước đó từ 13-17/3 (mua ròng 134,82 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2.177,74 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với khối lượng gần 5,79 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 275,46 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất trong tuần trước vẫn được khối ngoại giải ngân khá mạnh với khối lượng mua ròng đạt 4,91 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 64,69 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PLX bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 103,62 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2,97 triệu đơn vị.

Còn PDR bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 4,81 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 55,29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu IDC với giá trị đạt 24,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 0,65 triệu đơn vị. Còn BVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 139.700 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 2,34 tỷ đồng.

Tin bài liên quan