Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/5: Bán ròng tới hơn 5.360 tỷ đồng, vượt cả tháng 4

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/5: Bán ròng tới hơn 5.360 tỷ đồng, vượt cả tháng 4

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần xả mạnh bluechip và bán ròng tới hơn 5.360 tỷ đồng, vượt giá trị bán ròng của cả tháng 4.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 111,62 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.884,54 tỷ đồng, tăng 84,31% về lượng và 2,45% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 326,22 triệu đơn vị, giá trị đạt 8.437,57 tỷ đồng (tăng 17,2% về lượng và 2,45% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 437,84 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 12.311,1 tỷ đồng (tăng 29,2% về lượng và 18,67% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/5

64.501.840

81.570.990

-17.069.150

1.784.310

2.606.220

-821.910

21/5

48.470.070

67.572.900

-19.102.830

1.281.210

2.019.700

-738.490

22/5

48.467.120

73.808.630

-25.341.510

1.395.270

2.255.150

-859.880

23/5

106.972.500

106.290.310

682.190

2.225.710

2.155.950

69.760

24/5

57.809.730

108.599.820

-50.790.090

1.751.070

3.285.090

-1.534.020

Tổng

326.221.260

437.842.650

-111.621.390

8.437.570

12.322.110

-3.884.540

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 2,98 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 33,08 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 1,44 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 35,83 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 11,47 triệu đơn vị, giá trị 329 tỷ đồng (giảm 1,73% về lượng và 11% về giá trị so với tuần trước); trong khi bán ra 14,45 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 362,08 tỷ đồng (tăng 41,2% về lượng và 8,4% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/5

2.159.650

4.219.940

-2.060.290

50.670

106.130

-55.460

21/5

1.414.910

2.453.640

-1.038.730

41.200

64.800

-23.600

22/5

3.848.420

3.528.660

319.760

92.680

70.850

21.830

23/5

1.259.290

1.655.230

-395.940

40.340

40.840

-500

24/5

2.791.460

2.593.450

198.010

104.110

79.460

24.650

Tổng

11.473.730

14.450.920

-2.977.190

329.000

362.080

-33.080

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại vẫn bán ròng 5 phiên liên tiếp, tổng cộng bán ròng 99,75 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.447,99 tỷ đồng, tăng gấp gần 12 lần về lượng và 3,2 lần về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này mua vào 6,39 triệu đơn vị, giá trị đạt 380,22 đồng (tăng 54% về lượng và 87,62% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 106,14 triệu đơn vị, giá trị 1.828,21 tỷ đồng (tăng gấp gần 8 lần về lượng và hơn 2,3 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/5

664.200

3.882.670

-3.218.470

53.640

193.340

-139.700

21/5

2.093.860

11.245.630

-9.151.770

101.550

445.480

-343.930

22/5

1.128.250

87.729.280

-86.601.030

71.080

993.370

-922.290

23/5

1.590.110

1.465.600

124.510

68.020

75.870

-7.850

24/5

917.050

1.815.750

-898.700

85.930

120.150

-34.220

Tổng

6.393.470

106.138.930

-99.745.460

380.220

1.828.210

-1.447.990

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 20-24/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 214,34 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 5.365,61 tỷ đồng, gấp hơn 3,2 lần về lượng và 2,2 lần về giá trị so với tuần trước đó (từ ngày 13-17/5 bán ròng 2.456,92 tỷ đồng), thậm chí vượt cả tháng 4 với giá trị bán ròng đạt 5.194 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại tập trung gom cổ phiếu DBC. Theo đó, khối này đã mua ròng 18,49 triệu cổ phiếu DBC, giá trị mua ròng tương ứng đạt 624,15 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu VHM tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng 16,24 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 656,76 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính từ đầu tháng 5 đến nay, cổ phiếu VHM đã bị bán ròng tới 3.952,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng loạt mã bluechip khác cũng bị xả mạnh như FPT bị bán ròng tới 658,87 tỷ đồng, VPB bị bán ròng hơn 11,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 222,32 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MBS với khối lượng đạt 1,13 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 36,38 tỷ đồng. Trong khi đó, IDC lùi về vị trí thứ 2 khi được mua ròng 0,43 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 27,37 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng đạt 23,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan