Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/5: Gom cổ phiếu chứng khoán, xả bán mạnh CTG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/5: Gom cổ phiếu chứng khoán, xả bán mạnh CTG

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khối ngoại đã bán ròng hơn 166 tỷ đồng trong tuần giao dịch từ 8-12/5, trong đó danh mục gom vào chủ yếu tập trung vào cặp đôi chứng khoán VND và SSI, ngược lại xả bán mạnh cổ phiếu ngân hàng CTG.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 3,95 triệu đơn vị, giảm tới 81,47% so với tuần giao dịch trước đó vào cuối tháng 4 (từ 24-28/4); tổng giá trị là bán ròng 144,88 tỷ đồng, trong khi tuần cuối tháng 4 mua ròng 17,61 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 136,23 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 3.451 tỷ đồng (giảm 49,74% về lượng và 51,73% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 132,28 triệu đơn vị, giá trị 3.595,88 tỷ đồng (giảm 47% về lượng và 49,58% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 8-12/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/5

29.938.600

29.823.670

114.930

758.370

771.000

-12.630

9/5

20.090.750

33.443.900

-13.353.150

652.370

882.240

-229.870

10/5

27.849.290

23.475.780

4.373.510

659.940

687.440

-27.500

11/5

29.411.520

19.658.650

9.752.870

693.890

570.110

123.780

12/5

28.941.470

25.876.140

3.065.330

686.430

685.090

1.340

Tổng

136.231.630

132.278.140

3.953.490

3.451.000

3.595.880

-144.880

Trái lại trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 376.780 đơn vị, trong khi tuần cuối tháng 4 bán ròng 1,46 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là bán ròng 4,42 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,6 lần tuần cuối tháng 4.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,76 triệu đơn vị, giá trị 99,7 tỷ đồng (tăng 61,72% về lượng và 59,55% về giá trị so với tuần cuối tháng 4), ngược lại bán ra 4,38 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 103,92 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 63,27% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 8-12/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/5

1.073.800

1.165.520

-91.720

24.020

23.260

760

9/5

413.320

1.215.430

-802.110

7.660

32.170

-24.510

10/5

683.030

736.460

-53.430

15.870

17.330

-1.460

11/5

1.659.800

667.680

992.120

35.580

18.630

16.950

12/5

928.830

596.910

331.920

16.570

12.530

4.040

Tổng

4.758.780

4.382.000

376.780

99.700

103.920

-4.220

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 284.520 đơn vị, tăng 99,15% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị vẫn là bán ròng 17,85 tỷ đồng, giảm 42,84% so với tuần cuối tháng 4.

Cụ thể, khối này đã mua vào gần 3,49 triệu đơn vị, giá trị 50,09 tỷ đồng (tăng 24,74% về lượng nhưng giảm 26,22% về giá trị so với tuần cuối tháng 4); đồng thời bán ra 3,2 triệu đơn vị, giá trị 67,94 tỷ đồng (tăng 20,73% về lượng nhưng giảm 31,46% về giá trị so với tuần cuối tháng 4).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 8-12/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/5

1.676.150

1.657.680

18.470

13.180

15.050

-1.870

9/5

271.600

225.200

46.400

6.720

8.760

-2.040

10/5

851.020

707.300

143.720

15.290

21.420

-6.130

11/5

284.420

257.510

26.910

7.030

9.800

-2.770

12/5

404.120

355.100

49.020

7.870

12.910

-5.040

Tổng

3.487.310

3.202.790

284.520

50.090

67.940

-17.850

Như vậy, tuần qua giao dịch từ 8-12/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 4,61 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 166,95 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 4 mua ròng tới 20,02 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 14,78 tỷ đồng.

Trong khi đó, tuần đầu tiên của tháng 5 với chỉ 2 phiên giao dịch ngày 4-5/5, khối ngoại đã bán ròng 21,26 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 488,74 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 7 phiên giao dịch đầu tháng 5, khối này đã bán ròng 655,69 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cặp đôi chứng khoán, gồm SSI được mua ròng 8,71 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt hơn 196 tỷ đồng và VND được mua ròng hơn 7,1 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 111,41 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu thép HPG vẫn được khối này gom mạnh với khối lượng mua ròng đạt 6,63 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 160,93 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là thành viên nhà bank, cụ thể CTG bị bán ròng 10,04 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 270,36 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu CEO với khối lượng đạt 1,35 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 34,19 tỷ đồng. Tiếp theo đó, cổ phiếu TNG được mua ròng 922.290 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 18,19 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,02 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 26,51 tỷ đồng.

Tin bài liên quan