Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 10-11/6: Tiếp tục xu hướng bán ròng, giá trị hơn 5.500 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 10-11/6: Tiếp tục xu hướng bán ròng, giá trị hơn 5.500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài đã gia tăng mạnh trong tuần vừa qua khi ghi nhận con số hơn 5.540 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với tuần trước nữa.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi bán ròng mạnh với cả năm phiên đều trong trạng thái này. Theo đó, tổng cộng đã bán ròng hơn 138 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng tương ứng hơn 5.590 tỷ đồng.

Tuần trước, khối ngoại bán ròng chỉ 36,33 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.558,45 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/6:

Ngày

Khối lượng (tr.đơn vị)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/6

37,69

77,65

-39,95

1.223,28

2.352,28

-1.129

11/6

43,12

90,47

-47,35

1.161,9

3.013,33

-1.851,43

12/6

56,34

63,49

-7,15

1.778,63

2.403,4

-624,77

13/6

53,46

80,62

-27,16

1.645,43

3.058,99

-1.413,56

14/6

57,17

73,69

-16,42

1.973,64

2.545,18

-571,53

Tổng

247,78 385,92 -138,14 7.782,88 13.373,18 -5.590,3

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 4 triệu đơn vị trong phiên đầu tuần, nhưng đã mua ròng trong cả bốn phiên còn lại.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng nhẹ hơn 0,6 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng gần 49 tỷ đồng. Tuần trước, họ bán ròng 29.990 đơn vị, nhưng tổng giá trị mua ròng đạt 5,94 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/6:

Ngày

Khối lượng (tr.đơn vị)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/6

2,11

6,08

-3,96

75.75

238.24

-162,49

11/6

2,38

1,61

0,77

73.93

47.37

26,56

12/6

3,70

1,07

2,63

134.39

30.12

104,28

13/6

2,69

2,04

0,65

110.08

61.74

48,34

14/6

2,72

2,19

0,52

96.88

64.73

31,26

Tổng

13,6

12,99

0,61

491,03

442,2

48,83

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 10-14/6 trên hai sàn giao dịch chính, khối ngoại đã bán ròng hơn 137,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng gần 5.541,5 tỷ đồng. Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 39,37 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương 1.684,29 tỷ đồng.

Tin bài liên quan