Trụ sở chính của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng- Dawaco.

Trụ sở chính của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng- Dawaco.

Giữa đại dịch, lợi nhuận quý II/2021 của Cấp nước Đà Nẵng (DNN) vẫn tăng vọt hơn 57%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Điều này nhờ vào việc sản lượng nước ghi thu tăng lên, giá bán bình quân tăng lên và chi phí cố định giảm xuống.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021 hợp nhất vừa công bố, trong kỳ, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco, mã chứng khoán DNN - UPCoM) đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 129,8 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 238,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II ghi nhận 41,8 tỷ đồng, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với 15,2 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 33,1 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt mức 52,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo giải trình, lợi nhuận ngành nước quý II/2021 của Dawaco tăng so với quý II/2020 là 18,7 tỷ đồng. Điều này là nhờ cơ cấu giá kinh doanh dịch vụ thay đổi, làm giá bán bình quân tăng 141 đồng/m3. Sản lượng nước ghi thu quý II/2021 là 22.732.619 m3, quý 2/2020 là 21.509.232 m2, dẫn đến lợi nhuận tăng 3,03 tỷ đồng.

Sản lượng nước ghi thu quý II/2021 là 22.732.619 m3, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 1.223.387 m3, dẫn đến lợi nhuận tăng 2,07 tỷ đồng.

Các chi phí cố định trên 1 m3 nước quý II/2021 giảm 635 đồng/m3 so với cùng kỳ năm 2020 dẫn đến lợi nhuận tăng 13,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận các hoạt động kinh doanh khác (xây lắp, vật tư, hoạt động tài chính) quý II/2021 là 3,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2020 là 4,9 tỷ đồng, làm lợi nhuận giảm 1,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác của quý 2/2021 là âm 218 triệu đồng, cùng kỳ năm 2020 là 1,8 tỷ đồng, làm lợi nhuận giảm 2 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của Dawaco đạt mức 1.353 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn đạt 806 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn đạt 547 tỷ đồng. Nợ phải trả ghi nhận con số 646 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó nợ dài hạn là 436,6 tỷ đồng, tăng 52,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; nợ ngắn hạn đạt 209,3 tỷ đồng, tăng 22,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2021, mục tiêu doanh thu ngành nước của Dawaco sẽ đạt mức 481,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 127 tỷ đồng.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 2/8/2021, cổ phiếu DNN có giá 200 đồng/cổ phiếu, đây là mức giá duy trì từ 17/9/2020 đến nay. Đáng chú ý, ghi nhận trên thị trường UPCoM cho thấy cổ phiếu của DNN gần như là “cổ phiếu chết” khi không có giao dịch kể từ cuối tháng 10/20217.

Tin bài liên quan