Hai quỹ mở của VCBF quản lý tổng tài sản gần 683 tỷ đồng

(ĐTCK) Hai quỹ mở do Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) quản lý ghi nhận mức lợi nhuận hơn 30% trong năm 2017.

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF đạt 31,3%; ghi nhận mức trung bình 18,5% mỗi năm kể từ khi thành lập quỹ ngày 24/12/2013.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 37,4% trong năm 2017, ghi nhận mức trung bình 21,7% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014. Tăng trưởng tổng tài sản hai quỹ ở mức 108,7% so với cuối năm 2016.

Tính đến 31/12/2017, VCBF và VCBF quản lý tổng tài sản hơn 682,9 tỷ đồng của hơn 2.500 nhà đầu tư.

Tin bài liên quan