Ảnh Internet

Ảnh Internet

VCBF: 6 tháng lãi hơn 3,9 tỷ đồng

(ĐTCK) Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố thể hiện kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, VCBF đạt 17,5 tỷ đồng doanh thu, 3,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (cùng kỳ năm trước chỉ lãi 282,2 triệu đồng).

Tuy mức lãi trong 6 tháng đầu năm nay không cao, nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu tăng 30%. Trong đó, doanh thu từ mảng quản lý các danh mục đầu tư và hoạt động quản lý quỹ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước cũng giúp lợi nhuận của VCBF tăng.

Tin bài liên quan