Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian vừa qua, Bộ này đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian vừa qua, Bộ này đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian vừa qua, Bộ này đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, Bộ đã thực hiện lồng ghép công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong nhiều hoạt động: từ xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến thanh kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thường xuyên thực hiện việc duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ (www.bvhttdl.gov.vn), một số cơ quan báo chí thuộc Bộ để doanh nghiệp tra cứu, khai thác thông tin, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Mục “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật” đã hệ thống hóa và cập nhật hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và khai thác thông tin của doanh nghiệp.

Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ để kịp thời cập nhật thay đổi.

Mục “Văn bản dự thảo” đăng tải và lấy ý kiến góp ý rộng rãi cho toàn bộ các dự thảo văn bản liên quan đến các lĩnh vực của Bộ, ngành nhằm tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Mục “Tiếp nhận và trả lời ý kiến” tiếp nhận và đăng tải các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Các đơn vị trong Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin để đăng tải các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến công khai, rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều cuộc tập huấn có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ.

Tại các buổi tập huấn, Bộ đã phổ biến mục tiêu, ý nghĩa của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quyền lợi của doanh nghiệp trong việc yêu cầu cơ quan nhà nước hỗ trợ pháp lý, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, qua các hoạt động hỗ trợ nêu trên đã nâng cao vị thế và mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật.

Tin bài liên quan