Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì khi bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì khi bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) sau khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, đồng thời lỗ luỹ kế và vi phạm nghĩa vụ nợ.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa thực hiện báo cáo Kiểm toán bán niên năm 2023 của Công ty Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL) với nhiều vấn đề đáng lưu ý.

Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2023, Công ty HAGL đang có khoản lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, đồng thời, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Công ty HAGL”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Được biết, tại thuyết minh số 2.6, Công ty HAGL cho biết tại thời điểm 30/6/2023, Công ty có lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc vay và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán như trình bày tại thuyết minh 23.

Ngoài ra, tại thuyết minh 23, tại thời điểm 30/6/2023, công ty cho biết diện tích trồng cao su và cọ dầu thực tế đang thấp hơn phần diện tích đề cập trong phần mục đích giải ngân của hợp đồng tín dụng. Diện tích cam kết lần lượt là 4.852,74 ha cao su và 7.102 ha cọ dầu. Cũng tại ngày này, Công ty cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với giá trị 2.656 tỷ đồng cho trái chủ, Công ty đã có kế hoạch thanh toán khoản lãi vay đã đến hạn nói trên. Ngoài ra, cũng tại thời điểm 30/6, Công ty chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với ngân hàng (khoản vay phát sinh năm 2014); chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 115,5 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với Ngân hàng Lào - Việt …

Tính tới 30/6/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty HAGL giảm nhẹ 1% so với đầu năm, tương ứng giảm 80,7 tỷ đồng, về 8.084,9 tỷ đồng và bằng 154,8% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.114,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.970,1 tỷ đồng.

Lý giải về lo ngại của kiểm toán, Công ty HAGL đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Công ty HAGL cho biết thêm đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Đồng thời, đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023.

“Công ty HAGL có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng giám đốc tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục”, Công ty HAGL nhấn mạnh.

Lỗ lũy kế 2.959,5 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu 3.144,86 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 385,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,9%, xuống còn 20%.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận lỗ 113,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 216,66 tỷ đồng.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty có lãi chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính ghi nhận 255,8 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận 239,8 tỷ đồng lãi tiền cho vay; lợi nhuận khác ghi nhận 239,9 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ là 270,3 tỷ đồng.

Trong đó, ngày 1/4/2023, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, một công ty con của Công ty HAGL đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven từ các cổ đông hiện hữu và đồng thời thực hiện việc chuyển đổi các khoản phải thu từ Bolaven thành khoản đầu tư với giá trị 173,9 tỷ đồng. Theo đó, Bolaven đã trở thành công ty con của Công ty HAGL, đồng thời sở hữu thêm 466,74 ha đất canh tác nông nghiệp tại Lào.

Ngày 8/3/2023, việc đánh giá lại giá trị tài sản thuần của Bolaven đã được thực hiện, giá trị hợp lý mua của tổng tài sản là 449,6 tỷ đồng, lãi từ giao dịch là 275,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 34,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu HAG đóng cửa giá tham chiếu 8.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan