HTI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/01/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Để biết thêm chi tiết, cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 0908764479 (anh Vũ); 0937986839 (anh Lượng).