Khối ngoại bán ròng hơn 298 tỷ đồng trong phiên 9/5

(ĐTCK) Sau khi bán ròng chỉ hơn 176 tỷ đồng trong phiên hôm qua thì sang đến phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 298,3 tỷ đồng. Đây đã là phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 18,44 triệu đơn vị, giá trị 1.134,85 tỷ đồng, giảm hơn 46% về khối lượng và 19% về giá trị so với phiên hôm qua (8/5).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 24,15 triệu đơn vị, giá trị 1.382,39 tỷ đồng, giảm 36% về khối lượng và 12% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 5,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 247,54 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 3,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 164,49 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VJC với giá trị 33,44 tỷ đồng, tương ứng 171.310 đơn vị. Đứng thứ 2 là FRT với giá trị 14,4 tỷ đồng, tương ứng 94.770 đơn vị. Tiếp theo là DXG với giá trị 8,73 tỷ đồng, tương ứng 258.540 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có GAS 7,35 tỷ đồng; HCM 6,47 tỷ đồng; DHG 6,4 tỷ đồng; HDB 5 tỷ đồng; PLX 4,84 tỷ đồng; VCI 3,68 tỷ đồng...

ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 96,8 tỷ đồng, tương ứng 789.480 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCB với giá trị 63,1 tỷ đồng, tương ứng 1,04 triệu đơn vị. Tiếp theo là CTD với giá trị 21,2 tỷ đồng, tương ứng 154.010 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VNM 19,4 tỷ đồng; CII 16,8 tỷ đồng; PHR 15,7 tỷ đồng; NT2 14 tỷ đồng; HSG 13,88 tỷ đồng; GEX 8,8 tỷ đồng, DIG 8,7 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn chỉ 336.830 đơn vị, giá trị 3,82 tỷ đồng, bằng 1/23 về khối lượng và 1/38 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,9 triệu đơn vị, giá trị 60,84 tỷ đồng, bằng 1/3 cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 2,56 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 57,03 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,61 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 31,4 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VMC nhưng giá trị chỉ hơn 838 triệu đồng. Các mã tiếp theo là CIA 834 triệu đồng; APS 499 triệu đồng; VE1 là 179 triệu đồng…

ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VGC với giá trị 39,8 tỷ đồng, tương ứng 1,65 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là PVS với giá trị 17,2 tỷ đồng, tương ứng 916.600 đơn vị. Tiếp theo là MAS với giá trị 563 triệu đồng, tương ứng 9.723 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có PLC 516 triệu đồng; PMC 485 triệu đồng; NDN 454 triệu đồng; PVX 298 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 696.167 đơn vị, giá trị 66,33 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng nhưng tăng 13% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 727.423 đơn vị, giá trị 60,05 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng nhưng tăng 52% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng chỉ 27.256 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 6,27 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 120.501 đơn vị, giá trị mua ròng 19,27 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị 3,3 tỷ đồng, tương ứng 79.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là HVN với giá trị 3 tỷ đồng, tương ứng 78.000 đơn vị. Tiếp theo là SMB với giá trị 1,24 tỷ đồng, tương ứng 40.300 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có ACV 924 triệu đồng; MCH 554 triệu đồng; SCS 377 triệu đồng; GHC 204 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 2,16 tỷ đồng, tương ứng 148.900 đơn vị. Tiếp theo là KDF với 785 triệu đồng; VGT 584 triệu đồng; BSR 302 triệu đồng; HIG 224 triệu đồng...

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 9/5, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 8,3 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 298,3 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 5,07 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 176,62 tỷ đồng.

Tin bài liên quan