Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 255 tỷ đồng trong phiên chốt danh mục tái cơ cấu ETFs ngày 15/12

Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 255 tỷ đồng trong phiên chốt danh mục tái cơ cấu ETFs ngày 15/12

(ĐTCK) Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trong phiên cuối tuần ngày 15/12 tăng mạnh. Trong đó, danh mục mua bán của khối bám khá sát danh mục cơ cấu của các quỹ ETF với việc mua ròng mạnh các mã được thêm mới hay gia tăng tỷ trọng như TCH, BMP, NVL... và bán ròng mạnh các mã bị loại bỏ hoặc giảm tỷ trọng như VIC, MSN, HBC...

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 28,28 triệu đơn vị, giá trị 1.188,85 tỷ đồng, tăng mạnh 289,24% về lượng và 187,57% về giá trị so với phiên 14/12.

Trái lại, khối này bán ra 36,85 triệu đơn vị, với tổng giá trị giá trị 1.448,14 tỷ đồng, tăng mạnh 348,55% về lượng và 202,38% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối ngoại đã bán ròng 8,57 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 259,29 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ròng 949.930 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 65,5 tỷ đồng.

Hôm nay, cổ phiếu TCH được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 7,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng hơn 184,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, BMP được mua ròng 611.980 đơn vị, giá trị 55,16 tỷ đồng; NVL được mua ròng 719.450 đơn vị, giá trị 44,53 tỷ đồng; VRE được mua ròng 622.090 đơn vị, giá trị 28,51 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã khác như NLG, HPG, VJC, CII, STB, SBT, CTD cũng được mua ròng từ 11 đến hơn 19 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với 2,84 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp đó như MSN (1,48 triệu đơn vị, giá trị 106,79 tỷ đồng), HBC (1,72 triệu đơn vị, giá trị hơn 84 tỷ đồng), VNM (363.960 đơn vị, giá trị 71,67 tỷ đồng), DPM (2,63 triệu đơn vị, giá trị 56,42 tỷ đồng), ROS (387.690 đơn vị, giá trị hơn 53 tỷ đồng), VCB (751.440 đơn vị, giá trị 34,54 tỷ đồng), ITA (9,63 triệu đơn vị, giá trị 31,85 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 510.710 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,83 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,46% về lượng và 37,44% về giá trị so với phiên 14/12.

Trong khi đó, khối này bán ra 911.200 đơn vị, giá trị 19,81 tỷ đồng, tăng 40,83% về lượng và 44,6% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 400.490 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,98 tỷ đồng, tăng mạnh 139,38% về lượng và 54,3% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu VGC được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 268.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,65 tỷ đồng. Đây cũng là mã duy nhất được mua ròng với đơn vị tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là CIA chỉ được mua ròng 10.700 đơn vị, giá trị hơn 654 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VGC tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 393.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 9,17 tỷ đồng.

Tiếp đó, DHT bị bán ròng 72.200 vị, giá trị 4,88 tỷ đồng và PVC bị bán ròng 179.950 đơn vị, giá trị 1,99 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng xấp xỉ phiên trước đạt 454.490 đơn vị, giá trị 20,65 tỷ đồng, giảm 10,6% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra với khối lượng 125.910 đơn vị, giá trị tương ứng 7,65 tỷ đồng, giảm 37,38% về lượng và 48,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 328.580 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 13 tỷ đồng, tăng 28,79% về lượng và 57,2% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu QNS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 120.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,75 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, GEX được mua ròng 203.000 đơn vị, giá trị 4,92 tỷ đồng và SCS được mua ròng 33.300 đơn vị, giá trị 3,84 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 13 mã, trong đó ACV tiếp tục dẫn đầu với 21.410 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 1,9 tỷ đồng. Tiếp đó vẫn là HVN bị bán ròng 33.700 đơn vị, giá trị 1,28 tỷ đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 15/12, khối ngoại đã bán ròng 8,64 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 255,27 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên hôm qua chỉ bán ròng 862.102 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 63,05 tỷ đồng.

Tin bài liên quan