Khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 80 tỷ đồng trong phiên 19/3

Khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 80 tỷ đồng trong phiên 19/3

(ĐTCK) Sau phiên bán ròng mạnh hơn 1.058 tỷ đồng ngày cuối tuần trước với hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quý ETFs, thì khối ngoại đã quay trở lại mua ròng nhẹ 79,22 tỷ đồng trong phiên đầu tuần mới 19/3.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 20,89 triệu đơn vị, giá trị 1.134,5 tỷ đồng, giảm 61,5% về khối lượng và hơn 63% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (16/3).

Ngược lại, khối này bán ra 24,18 triệu đơn vị, giá trị 1.050,34 tỷ đồng, giảm gần 70% về khối lượng và gần 75% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 3,28 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 84,16 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 25,41 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 1.101,32 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị 97,2 tỷ đồng, tương ứng 1,55 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

VIC đứng ở vị trí thứ 2 với giá trị được mua ròng gần 32 tỷ đồng, tương ứng 308.710 đơn vị. DXG đứng ngay sau với giá trị gần tương đương VIC, 30,85 tỷ đồng, tương ứng 809.190 đơn vị.

Các mã tiếp theo như MSN được mua 25,7 tỷ đồng, 274.810 đơn vị. AST được mua 16,1 tỷ đồng, 197.800 đơn vị. VRE được mua 14 tỷ đồng, 263.400 đơn vị. SSI được mua 13,4 tỷ đồng, 326.030 đơn vị.,..

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị 68,6 tỷ đồng, tương ứng 323.970 đơn vị. VJC đứng ở vị trí thứ 2, nhưng giá trị bị bán thấp hơn khá nhiều, chỉ ở mức 25,6 tỷ đồng, tương ứng 124.170 đơn vị.

VCB bị bán 20,41 tỷ đồng, tương ứng 271.050 đơn vị, đứng ở vị trí thứ 3. CTD tiếp tục bị khối ngoại xả hàng, khi bán ròng 16,66 tỷ đồng, giá trị 102.780 tỷ đồng.

HAG bị bán lớn nhất về khối lượng với hơn 2,3 triệu đơn vị, và giá trị bị bán chỉ xếp sau CTD với 16 tỷ đồng.

Các mã khác như DHG, KBC, BID, EVE bị bán từ hơn 9,6 tỷ đồng đến 13,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 8,46 triệu đơn vị, giá trị 351,4 tỷ đồng, gấp gần 7 lần về khối lượng và hơn 13,5 lần về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 8,83 triệu đơn vị, giá trị 349,12 tỷ đồng, gấp gần 12 lần về khối lượng và gần 21,5 lần về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 363.801 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 2,28 tỷ đồng. (phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 500.000 đơn vị, giá trị mua ròng 9,57 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị hơn 18,2 tỷ đồng, tương ứng 730.900 đơn vị. Đứng ngay sau mà MBS với giá trị 3,67 tỷ đồng, tương ứng 191.100 đơn vị.

Các mã tiếp theo như APS, HMH, NVB, SHS được mua chỉ từ hơn 200 triệu đồng đến 347 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, SHB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 11,9 tỷ đồng, tương ứng 857.622 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

VGC đứng ở vị trí thứ 2 với giá trị bị bán ròng gần 3 tỷ đồng, tương ứng 118.200 đơn vị. 2 Mã tiếp theo là VIX và PLC bị bán lần lượt 1,94 tỷ và 1,82 tỷ đồng, tương ứng 191.700 và 92.790 đơn vị.

Các mã khác như CIA, DBC, NDN, VIT, DNP bị bán từ hơn 250 triệu đến hơn 870 triệu đồng.

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 2,06 triệu đơn vị, giá trị 51,79 tỷ đồng, giảm hơn 27% về khối lượng và hơn 28% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,04 triệu đơn vị, giá trị 59 tỷ đồng, tăng gần 10% về khối lượng và gần 51% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng chỉ 21.506 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 7,22 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 962.642 đơn vị, giá trị mua ròng 32,94 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị gần 16 tỷ đồng, tương đương 257.000 đơn vị. POW đứng ở vị trí tiếp theo với giá trị 8,82 tỷ đồng, tương ứng 520.700 đơn vị, và là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

TTD xếp ở vị trí thứ 3 với giá trị được mua ròng 1,6 tỷ đồng, tương ứng 26.300 đơn vị.

MCH và SCS lần lượt có 1,22 và 1,2 tỷ đồng được mua ròng, tương ứng 13.100 và 7.500 đơn vị.

Các mã khác được mua từ hơn 200 triệu đến hơn 370 triệu đồng có C21, BSP, SAS.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HVN với giá trị 24,4 tỷ đông, tương ứng 479.674 đơn vị, và là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

BSR có thêm một phiên bị bán mạnh với giá trị gần 6,9 tỷ đồng, tương ứng 262.000 đơn vị, đứng ở vị trí thứ 2.

VGT xếp ngay sau với giá trị bán ròng 3,39 tỷ đồng, tương ứng 220.000 đơn vị. Một cổ phiếu hàng không khác là ACV bị bán gần 2 tỷ đồng, tương ứng 21.210 đơn vị.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 19/3, khối ngoại bán ròng gần 3,63 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 79,22 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 23,94 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng1.058,81 tỷ đồng.

Tin bài liên quan