Khối ngoại tiếp tục gom mạnh BID, bán cổ phiếu lớn VNM trong phiên 20/10

Khối ngoại tiếp tục gom mạnh BID, bán cổ phiếu lớn VNM trong phiên 20/10

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng mạnh trong ngày cuối tuần 20/10, góp phần đẩy thị trường đi xuống. Trong đó, khối này tiếp tục tập trung gom mạnh cổ phiếu lớn ngân hàng BID.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị 368,3 tỷ đồng, tăng 77,22% về lượng và 97,25% về giá trị so với phiên 19/10.

Trong khi đó, khối này bán ra 9,89 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 474,81 tỷ đồng, giảm 13,74% về lượng nhưng tăng 44,39% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 106,51 tỷ đồng, giảm 81,78% về lượng và hơn 25% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng cổ phiếu BID mạnh nhất với khối lượng 1,03 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 21,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo gồm VIC được mua ròng 222.610 đơn vị, giá trị 12,3 tỷ đồng; FCN với 494.710 đơn vị, giá trị 11,93 tỷ đồng; PVD với 703.300 đơn vị, giá trị 10,55 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 88,52 tỷ đồng, tương đương khối lượng 596.086 đơn vị. Tiếp đó, HPG bị bán ròng 26,64 tỷ đồng (714.520 đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, KBC vẫn là mã dẫn đầu danh mục bán ròng với 1,65 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 22,07 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 894.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 21,4 tỷ đồng, tăng mạnh 87,68% về lượng và 186% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra 966.850 đơn vị, giá trị 21,64 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần về lượng và gần 5 lần về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 72.350 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 0,24 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua mua ròng 279.344 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 3,85 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu VCG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với khối lượng 47.000 đơn vị, giá trị tương ứng 1,06 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SHB được mua ròng 126.100 đơn vị, giá trị 1,03 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NTP dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với 25.900 đơn vị, tổng giá trị 1,77 tỷ đồng.

Tiếp đó, KVC bị bán ròng 196.200 đơn vị, giá trị tương ứng hơn 686 triệu đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 319.769 đơn vị, giá trị 12,22 tỷ đồng, tăng 44,25% về lượng và 24,95% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 26.450 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 0,65 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,12% về lượng nhưng giảm 15,58% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 293.319 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 11,57 tỷ đồng, tăng 49,83% về lượng và 28,41% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu SCS dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với khối lượng 62.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,36 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, KDF được mua ròng 44.400 đơn vị, giá trị 2,59 tỷ đồng, GEX được mua ròng 50.000 đơn vị, giá trị 1,13 tỷ đồng và ACV được mua ròng 15.200 đơn vị, giá trị 1,04 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 5 mã, trong đó ABI là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 9.100 đơn vị, giá trị hơn 298 triệu đồng. Tiếp đó, HVN bị bán ròng gần 145 triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 20/10, khối ngoại đã bán ròng 0,98 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 95,18 tỷ đồng, giảm 83,88% về lượng và 26,37% về giá trị so với phiên trước đó. 

Tin bài liên quan