Từ một doanh nghiệp nhà nước, Vietracimex trở thành công ty cổ phần tư nhân với sở hữu của ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT chiếm tới 93,37% tính đến 31/12/2013

Từ một doanh nghiệp nhà nước, Vietracimex trở thành công ty cổ phần tư nhân với sở hữu của ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT chiếm tới 93,37% tính đến 31/12/2013

Không xử lý hình sự Chủ tịch Vietracimex vì chưa chứng minh được thiệt hại

(ĐTCK) Thanh tra Chính phủ cho biết không chứng minh được thiệt hại nên không xử lý hình sự đối với ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT Vietracimex

Sáng 14/4, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công tác thanh tra quý 1/2016.

Theo đó, trong quý I/2016, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 4 cuộc thanh tra gồm thanh tra hoạt động tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư mua sắm tại Vietcombank, thanh tra Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, thanh tra Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và thanh tra công tác quản lý khoáng sản tại Lào Cai.

Có 3 cuộc thanh tra đã có thông báo rộng rãi gồm thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thanh tra cổ phàn hóa Tổng CTCP Thương mại và Xây dựng (Vietracimex); thanh tra Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 kết luận thanh tra gồm thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các tỉnh Cà Mau, Đắc Lắc, Hưng Yên. Đồng thời, ban hành 2 kết luận kiểm tra; xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận 19 cuộc thanh tra.

Đối với công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, Thanh tra Chính phủ ban hành 4 quyết định kiểm tra sau thanh tra; ban hành văn bản đôn đốc thực hiện 3 kết luận; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện đối với 2 kết luận. 

Chưa chứng minh được thiệt hại

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Vietracimex, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, đối với việc xử lý hình sự sai phạm của cá nhân ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT Vietracimex, Thanh tra Chính phủ chưa chứng minh được hậu quả.

Theo Kết luận thanh tra, ông Võ Nhật Thăng, người đại diện phần vốn Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của pháp luật trong việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 3/6/200; chuyển công ty mẹ trong mô hình mẹ-con từ doanh nghiệp nhà nước trở thành công ty cổ phần mà ông Thăng có vốn góp.

Qua nhiều lần tăng vốn liên tiếp sau sự kiện đại hội đồng cổ đông trái pháp luật nói trên, tại thời điểm ngày 31/12/2013, ông Võ Nhật Thăng có góp vốn tại Vietracimex trên 5.164,8 tỷ đồng (theo chứng nhận đăng ký kinh doanh), chiếm 93,37% vốn điều lệ tổng công ty này.

“Hành vi cố ý làm trái phải gắn với hậu quả nhưng Thanh tra Chính phủ chưa chứng minh được thiệt hại. Do đó, các cơ quan tố tụng đã không tiếp tục xem xét xử lý hình sự” - ông Ngô Văn Khánh cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, Kết luận Thanh tra đã kiến nhiều nhiều vấn đề để xử lý triệt để các tồn tại, sai phạm. Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá lại việc tăng vốn điều lệ tại Vietracimex, nếu xác định có sai phạm, vi phạm pháp luật làm thất thoát vốn Nhà nước thì kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi cố ý làm trái phải gắn với hậu quả nhưng Thanh tra Chính phủ chưa chứng minh được thiệt hại. Do đó, các cơ quan tố tụng đã không tiếp tục xem xét xử lý hình sự.

Được biết, trong quý I/2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Các cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351 tỷ đồng và 1.973 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 731 tỷ đồng và 335 ha đất. Đồng thời, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619 tỷ đồng và 1.637 ha đất.

Cũng trong quý I/2016, có 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành với tổng số tiền phạt là 642 tỷ đồng. Ngoài ra, còn kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng.

Tin bài liên quan