Ký kết quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và dự trữ ngoại hối

0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay (9/3), Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ký Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Quỹ Dự trữ ngoại hối nhà nước.
Đã có quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Quỹ Dự trữ ngoại hội nhà nước

Đã có quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Quỹ Dự trữ ngoại hội nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, việc ký kết diễn ra đúng thời điểm,khi hiện nay trên thị trường trong nước và quốc tế đang có nhiều áp lực đối với thị trường tiền tệ ngoại hối, áp lực trong việc hai Bộ ngành sắp tới phải triển khai chương trình phục hồi kinh tế.

Theo thông báo của của Bộ Tài chính, nhằm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành thị trường ngoại hối, đồng thời tạo thuận lợi cho ngân sách nhà nước cân đối ngoại tệ phục vụ cho các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước Trong đó, chuẩn hóa quy trình mua, bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước, dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức, rút ngắn thời gian thực hiện mua, bán ngoại tệ của ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách Nhà nước và dự trữ ngoại hối Nhà nước chính thức là vấn đề rất kịp thời, sát thực trong điều kiện hiện nay nhằm mục đích giữ vững sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế.

Việc ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ đã cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa 2 cơ quan theo Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2012.

Theo đó, việc triển khai Quy chế mua bán ngoại tệ sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách, điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tin bài liên quan