Kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ chuyển biến tích cực năm 2019

Kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ chuyển biến tích cực năm 2019

(ĐTCK) Năm 2018, trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới có nhiều biến động, hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn chung ổn định.

Cuối năm 2018, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2017, tương đương 79% GDP năm 2017 và tương đương với 72% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hữu hiệu cho phát triển kinh tế, trong đó, huy động trái phiếu chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đạt 192.000 tỷ đồng.

Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ước đạt 62.200 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm 2017.

Kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ chuyển biến tích cực năm 2019 ảnh 1

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Với những thành công này, thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư và phát triển kinh tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018.

Năm 2019, tuy nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, song với đà tăng trưởng của năm 2018, sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, chúng ta có quyền kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng của thị trường chứng khoán.

Trên phương diện vĩ mô, với phương châm hành động mà Chính phủ đặt ra cho năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển", các bộ, ngành, địa phương tập trung tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất - kinh doanh; thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, gắn với việc đăng ký, niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán, tăng cường công khai, minh bạch, đổi mới quản trị.

Thực hiện Nghị quyết Quốc hội, trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Về các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, đa dạng hóa các nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, với trọng tâm là thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp trong huy động vốn, nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư...

Chúng tôi tin tưởng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, năm 2019 tiếp tục là một năm thực hiện thắng lợi việc phát triển kinh tế nói chung, thị trường tài chính, chứng khoán nói riêng theo mục tiêu phát triển của đất nước.

Tin bài liên quan