Lãnh đạo Hà Đô (HDG) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG - sàn HOSE) đăng ký bán ra cổ phiếu.
Lãnh đạo Hà Đô (HDG) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

Theo đó, ông Đào Hữu Khanh, thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,64% về 0,32% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/6 đến 6/7.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 272.000 cổ phiếu HDG để giảm sở hữu từ 7,06% về còn 6,89% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/5. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 194.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 78.000 cổ phiếu HDG.

Trong quý I/2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 1.353,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 401,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,2% và 71,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 39,1% về còn 46,6%.

Trong năm 2021, HDG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của HDG tăng 1,3% so với đầu năm lên 14.053,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 5.044,6 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.128,8 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.664,3 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu HDG giảm 300 đồng về 45.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan