Mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội

Mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội

(ĐTCK) Những đối tượng học sinh, sinh viên nào được vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Chương trình tín dụng học sinh sinh viên? Mức cho vay tối đa là bao nhiêu? Đối tượng được vay vốn NHCSXH để đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài (hoặc đi xuất khẩu lao động)?

Trả lời:

Những đối tượng học sinh, sinh viên được vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Chương trình tín dụng học sinh sinh viên là: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;

Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;

Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Mức cho vay tối đa đối với một học sinh, sinh viên của NHCSXH là 1,5 triệu đồng/tháng hay 15 triệu đồng/năm học.

Những đối tượng được vay vốn NHCSXH để đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài (hoặc đi xuất khẩu lao động) là: Người lao động thuộc hộ nghèo và người lao động là người dân tộc thiểu số; Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; Các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin bài liên quan