Mức cho vay tối đa khi cầm cố sổ tiết kiệm

Mức cho vay tối đa khi cầm cố sổ tiết kiệm

(ĐTCK) Sổ tiết kiệm bằng loại tiền: Việt Nam đồng, USD  hoặc EURO được chấp nhận cầm cố tại các tổ chức tín dụng.

Câu hỏi: 

Tôi xin hỏi, đảm bảo khoản vay bằng giấy tờ có giá thuộc sở hữu của bên đi vay là một trong những biện pháp giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro về khoản vay, đúng hay sai?

Giấy tờ có giá không có tính thanh khoản cao nên ít được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng, thông tin này đúng hay sai?

Có phải, giá trị của giấy tờ có giá phải tương đương hoặc cao hơn phần vốn vay để đảm bảo quyền lợi của ngân hàng khi có rủi ro xảy ra đối với khoản vay?

Tùy vào từng chính sách của từng ngân hàng mà số vốn vay có thể linh hoạt, nhưng thông thường các ngân hàng cho vay tối đa là bao nhiêu % giá trị của giấy tờ có giá?

Sổ tiết kiệm bằng loại tiền: Việt Nam đồng, USD hoặc EURO có được chấp nhận cầm cố tại các TCTD?

Thông thường mức cho vay cầm cố sổ tiết kiệm tại một số ngân hàng tối đa bằng giá trị sổ tiết kiệm, đúng hay sai?

Khách hàng có thể sử dụng sổ tiết kiệm của một ngân hàng này để vay cầm cố tại ngân hàng khác không?

Trả lời:

Đảm bảo khoản vay bằng giấy tờ có giá thuộc sở hữu của bên đi vay là một trong những biện pháp giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro về khoản vay là thông tin đúng.

Giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao nên được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng.

Giá trị của giấy tờ có giá phải tương đương hoặc cao hơn phần vốn vay để đảm bảo quyền lợi của ngân hàng khi có rủi ro xảy ra đối với khoản vay là thông tin đúng.

Tùy vào từng chính sách của từng ngân hàng mà số vốn vay có thể linh hoạt, nhưng thông thường các ngân hàng cho vay tối đa là 75% giá trị của giấy tờ có giá, đúng hay sai?

Sổ tiết kiệm bằng loại tiền: Việt Nam đồng, Đô la Mỹ hoặc EURO được chấp nhận cầm cố tại các tổ chức tín dụng.

Thông thường mức cho vay cầm cố sổ tiết kiệm tại một số ngân hàng tối đa bằng giá trị sổ tiết kiệm.

Khách hàng có thể sử dụng sổ tiết kiệm của một ngân hàng này để vay cầm cố tại ngân hàng khác.

Tin bài liên quan