Năm 2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 9,4%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 233.426 tỷ đồng, tăng 21.532 tỷ đồng so với năm 2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.882 tỷ đồng so với năm 2019.
Năm 2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 9,4%

Điển hình một số chi nhánh đạt mức tăng cao như: TP. Hà Nội (tăng 1.154 tỷ đồng), TP. Hồ Chí Minh (tăng 854 tỷ đồng), TP. Đà Nẵng (tăng 368 tỷ đồng), Bình Dương (tăng 263 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 175 tỷ đồng), Đồng Nai (tăng 148 tỷ đồng), Bình Định (tăng 114 tỷ đồng), Quảng Ninh (tăng 112 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (tăng 111 tỷ đồng)...

Bên cạnh đó, một số đơn vị tuy ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quan tâm, tạo điều kiện, dành một phần ngân sách địa phương để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như: Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông...

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2020 đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 19.391 tỷ đồng (tương ứng tăng 9,4%) so với cuối năm 2019, trong đó dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (tương ứng tăng 8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Chính sách xã hội nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động bị ngừng việc.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 242,7 nghìn khách hàng; cho vay bổ sung 122,9 nghìn khách hàng với số tiền 3.112 tỷ đồng, cho vay mới 1.943 nghìn khách hàng với số tiền 71.585 tỷ đồng.

Năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 361 nghìn lao động, giúp hơn 5,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 44,6 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giúp 207 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho hơn 8,5 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 17,3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 6,2 nghìn căn nhà ở xã hội…

Tin bài liên quan