Nedi 2 (ND2) chốt danh sách trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 10/8, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Nedi 2, mã chứng khoán ND2 - UPCoM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.
Nedi 2 (ND2) chốt danh sách trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 20%

Theo đó, Nedi 2 sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 31/8.

Như vậy, với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nedi 2 sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021. Theo đó, doanh thu thuần của ND2 đạt 88,2 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù đã tiết giảm mọi chi phí, lợi nhuận sau thuế Công ty vẫn giảm 21,2% so với cùng kỳ, xuống còn 28,2 tỷ đồng.

Công ty giải trình là doanh nghiệp sản xuất điện (thủy điện), doanh thu sản xuất điện của ND2 hoàn toàn phụ thuộc vào thủy văn. Nhìn chung quý II năm nay, lượng mưa ít hơn so với cùng kỳ năm 2020, nên sản lượng trong quý thấp hơn cùng kỳ 9,9 triệu kWh và làm cho lợi nhuận sau thuế giảm.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nedi 2 đạt 136,5 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh lên 19,4 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Nedi 2 đặt mục tiêu đạt 386,4 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế tăng 4,5% kỳ vọng đạt 139,5 tỷ đồng. Như vậy, trong 2 quý đầu năm, Nedi 2 mới hoàn thành được 35,5% chỉ tiêu doanh thu và 13,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 1.790,9 tỷ đồng, giảm 3,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 56,2% còn 31 tỷ đồng; ngược lại các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 101,6 tỷ đồng, đạt 51,4 tỷ đồng; hàng tồn kho nhích nhẹ lên 30,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 2% lên 1.162,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 21,2% tổng nợ, còn 246,5 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 128 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu ND2 đứng tại giá tham chiếu 28.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan