Sông Đà đã thoái hết vốn tại Sudico.

Sông Đà đã thoái hết vốn tại Sudico.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết lãi đột biến nhờ hoạt động không cốt lõi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lợi nhuận quý II/2022 của các doanh nghiệp niêm yết có sự phân hóa mạnh, trong đó, một số công ty ghi nhận lãi ròng tăng vọt, nhưng không đến từ hoạt động cốt lõi.

Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân, mã chứng khoán HQC), Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Sông Đà, mã chứng khoán SJG), Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc, mã chứng khoán KBC), Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2022 cao gấp 4 - 24 lần cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận của 4 doanh nghiệp trên cho thấy, lợi nhuận hoạt động chính (lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) của 3 doanh nghiệp suy giảm, thậm chí Sông Đà lỗ lớn, chỉ có TDC là tăng nhẹ.

Địa ốc Hoàng Quân và Sông Đà lãi đột biến nhờ hoạt động tài chính

Quý II/2022, Địa ốc Hoàng Quân đạt doanh thu 145,7 tỷ đồng, tăng 41,4%; lợi nhuận sau thuế 10,2 tỷ đồng, tăng 896% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II năm nay, doanh thu tài chính của Công ty tăng đột biến, chủ yếu do ghi nhận lãi từ chuyển nhượng cổ phần với giá trị 14,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái không có).

Tính tới cuối tháng 6/2022, Địa ốc Hoàng Quân không ghi nhận so với đầu năm 1.648,9 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận; không ghi nhận so với đầu năm 360 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Simon; không ghi nhận so với đầu năm 102,8 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông.

Được biết, trong tháng 5/2022, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua kế hoạch thoái vốn tại 3 công ty nói trên. Như vậy, lợi nhuận đột biến trong quý II/2022 của doanh nghiệp chủ yếu đến từ thoái vốn cổ phần.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, Địa ốc Hoàng Quân đạt doanh thu 210 tỷ đồng, tăng 19,2%; lợi nhuận sau thuế 15,2 tỷ đồng, tăng 632,9% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch cả năm, Công ty mới thực hiện được 9,2% mục tiêu lợi nhuận.

Tại Sông Đà, trong quý II/2022, Công ty đạt doanh thu 1.559,9 tỷ đồng, giảm 5,6%, lợi nhuận sau thuế 1.028 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ năm trước, dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 15 lần, khiến lợi nhuận hoạt động âm 1.255,2 tỷ đồng.

“Cứu cánh” của Sông Đà chính là khoản doanh thu tài chính 3.128,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái chỉ là 76,3 tỷ đồng), sau khi trừ đi chi phí tài chính 583,6 tỷ đồng đã mang lại lợi nhuận tài chính 2.544,5 tỷ đồng.

Công ty không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu tài chính đột biến, mà chỉ nêu lý do biến động là ghi nhận thu nhập từ thoái vốn khoản đầu tư.

Tính đến cuối tháng 6/2022, Sông Đà ghi giảm số tiền đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán SJS) từ 872 tỷ đồng về 0 đồng.

Được biết, ngày 19/4/2022, Sông Đà đã bán toàn bộ 41,7 triệu cổ phiếu SJS, tương đương 36,65% vốn điều lệ Sudico. Với giá bán đấu giá thành công là 102.000 đồng/cổ phiếu, Sông Đà đã thu về 4.258 tỷ đồng, cao hơn 3.386 tỷ đồng so với tổng giá trị vốn đầu tư tính đến 31/3/2022.

Số tiền thoái vốn tại Sudico tương đương với doanh thu tài chính đột biến trong quý II/2022 của Sông Đà. Như vậy, Sông Đà ghi nhận lãi lớn nhờ thoái vốn tại Sudico, mặc dù trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi với giá trị lớn.

Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng thêm 1.571,7 tỷ đồng trong quý II/2022 so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu là do Sông Đà ghi nhận 1.536,6 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi (cùng kỳ chỉ là 8,2 tỷ đồng). Công ty không thuyết minh chi tiết dự phòng khoản mục cụ thể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Sông Đà đạt doanh thu 2.443,2 tỷ đồng, giảm 16,8%; lợi nhuận sau thuế 1.086,4 tỷ đồng, gấp 10,2 lần cùng kỳ và vượt 212% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kinh Bắc và TDC lãi cao nhờ hoạt động khác

Quý II/2022, Kinh Bắc đạt doanh thu 395,3 tỷ đồng, giảm 47,3%; lợi nhuận sau thuế 1.933,7 tỷ đồng, gấp 23,8 cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trong quý II tăng đột biến chủ yếu do Công ty có khoản lợi nhuận khác 1.913,2 tỷ đồng (cùng kỳ âm 3,6 tỷ đồng).

Được biết, ngày 30/6/2022, Kinh Bắc đã mua 5,7 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, nâng tỷ lệ sở hữu từ 19,5% lên 48% vốn điều lệ. Việc nâng tỷ lệ sở hữu đồng thời định giá lại khoản đầu tư này đã giúp Kinh Bắc ghi nhận khoản mục lợi nhuận khác “khổng lồ”.

Theo Kinh Bắc, căn cứ vào kết quả định giá Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng từ các tổ chức định giá, Công ty ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 khoản mục thu nhập khác là 2.397 tỷ đồng, bởi doanh nghiệp đó đang sở hữu nhiều tài sản có giá trị như Khu công nghiệp Liên Chiểu (289 ha), Khu công nghiệp Hoà Khánh mở rộng (133 ha), dự án đô thị Bầu Tràm Lake Side (46 ha), dự án đô thị Dragon City (78 ha). Kinh Bắc khẳng định, việc định giá lại khoản đầu tư được Công ty thực hiện theo quy trình, chuẩn mực và quy ước pháp lý.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, Kinh Bắc đạt doanh thu 1.086,9 tỷ đồng, giảm 60,5%; lợi nhuận sau thuế 2.456,7 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 54,6% kế hoạch cả năm.

Tại TDC, quý II/2022, Công ty đạt doanh thu 662,4 tỷ đồng, tăng 66,4%; lợi nhuận sau thuế 132,5 tỷ đồng, tăng 390,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khác 86,7 tỷ đồng (cùng kỳ âm 20,6 tỷ đồng). TDC không thuyết minh chi tiết khoản mục này, nhưng theo bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập khác trong nửa đầu năm nay đạt 100 tỷ đồng, tăng 96,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết là lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (99,9 tỷ đồng).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, TDC đạt doanh thu 799,2 tỷ đồng, tăng 32,7%; lợi nhuận sau thuế 23,6 tỷ đồng, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới ngày 5/8/2022, Công ty Chứng khoán BIDV thống kê 93% số công ty niêm yết trên HOSE và HNX đã công bố báo cáo tài chính quý II/2022 cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý II năm nay tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái (thấp hơn nhiều mức tăng 41% của quý I/2022). Trong đó, 56% số doanh nghiệp có lãi tăng, 13,3% số công ty thua lỗ.

Tin bài liên quan