NHNN: Xử lý nghiêm ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng

NHNN: Xử lý nghiêm ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) có hoạt động đại lý bảo hiểm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, Thống đốc NHNN ban hành chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2022.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Trước đó, trong công văn số 7928- NHNN- TTGSHH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cuối năm 2020, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các tổ chức này tuân thủ quy định pháp luật và phát triển lành mạnh, bền vững.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống.

Xử lý nghiêm những trường hợp "ép", bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, yêu cầu rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xử lý nghiêm những trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có vi phạm quy định về hoạt động đại lý cần có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan. Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Thực tế, mảng kinh doanh bảo hiểm chủ lực là bán qua ngân hàng (bancassurance) đang được các nhà băng tăng cường ký độc quyền với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Năm 2022, mảng dịch vụ và đầu tư được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng, nhất là khi các ngân hàng vẫn tiếp tục đẩy mạnh ký kết các hợp đồng bán chéo bảo hiểm.

Trong thời gian qua, thị trường cũng có những ý kiến trái chiều về việc ngân hàng ép mua, ép bán bảo hiểm khi bắt khách hàng tiền vay mua bảo hiểm.

Tuy nhiên, lãnh đạo các nhà băng cho rằng, điều đó còn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng và thấy được lợi ích của sản phẩm. Hiện khách hàng tiền gửi mua bảo hiểm gia tăng so với trước, điều này xuất phát từ việc mong muốn mua bảo hiểm của khách hàng.

Tin bài liên quan