Ông Lê Ngọc Sơn được giới thiệu làm Tổng giám đốc Petrovietnam

0:00 / 0:00
0:00
Tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tập đoàn đã tín nhiệm giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Sơn hiện đang là Phó tổng giám đốc để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Petrovietnam.
 Ông Lê Ngọc Sơn hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó tổng giám đốc Petrovietnam là người được lựa chọn để giới thiệu để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn

Ông Lê Ngọc Sơn hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó tổng giám đốc Petrovietnam là người được lựa chọn để giới thiệu để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn

Trong 2 ngày 22 và 23/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Các bước thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó bí thư Đảng ủy phụ trách sản xuất kinh doanh, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn đã được Tập đoàn triển khai kỹ lưỡng, chắc chắn, chặt chẽ, đảm bảo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với sự chứng kiến của các khách mời đến từ Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ Nội vụ.

Petrovietnam đã thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn

Petrovietnam đã thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn

Ông Lê Ngọc Sơn sinh tháng 2/1972, trước khi là Phó tổng giám Petrivietnam (từ 5/4/2021), đã từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Khai thác Dầu khí của Petrovietnam. Trước đó ông là Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC).

Tin bài liên quan