Petrolimex (PLX) dự kiến thu về 1.402,5 tỷ đồng từ bán 25 triệu cổ phiếu quỹ

Petrolimex (PLX) dự kiến thu về 1.402,5 tỷ đồng từ bán 25 triệu cổ phiếu quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: PLX - sàn HOSE) công bố kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Petrolimex đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng gần 75,06 triệu cổ phiếu quỹ hiện có, thời gian dự kiến từ 01/03 đến 30/03.

Được biết, trong năm 2020, Petrolimex đã bán cổ phiếu quỹ trong 2 đợt từ tháng 6 đến tháng 9/2020. Ở đợt đầu tiên, Petrolimex bán thành công 15 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 45.318 đồng/cổ phiếu.

Ở đợt tiếp theo, số lượng cổ phiếu quỹ giao dịch là 13 triệu cổ phiếu, mức giá giao dich bình quân là 51.159 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng cộng trong năm 2020, Petrolimex đã thu về khoảng 1.344 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ.

Còn trong năm 2019, tổng số lượng cổ phiếu quỹ mà Petrolimex đã bán là 32 triệu đơn vị, thu về ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Được biết, tính tới 31/12/2020, Petrolimex đang ghi nhận tổng cổ phiếu quỹ là 750,65 tỷ đồng, tương ứng giá mua trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá đóng cửa ngày 18/02 là 56.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá thị trường đang cao hơn rất nhiều so với giá mua cổ phiếu quỹ. Nếu giao dịch thành công, ước tính doanh nghiệp sẽ thu về khoảng 1.402,5 tỷ đồng theo giá giao dịch hiện tại.

Luỹ kế năm 2020, Petrolimex ghi nhận doanh thu đạt 123.924,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.235,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 34,6% và 73,6% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.398 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, PLX đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 122.000 tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế là 1.570 tỷ đồng, giảm 70% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản giảm 1% về 61.143,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 19.177,7 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 15.546,1 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 9.420,8 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.205,5 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Tin bài liên quan