Pin Hà Nội (PHN): Lợi nhuận quý I/2021 giảm 14%, xuống 7,9 tỷ đồng, trả cổ tức tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Pin Hà Nội (mã chứng khoán PHN - sàn HNX) mới công bố báo cáo tài chính quý I và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
Pin Hà Nội (PHN): Lợi nhuận quý I/2021 giảm 14%, xuống 7,9 tỷ đồng, trả cổ tức tỷ lệ 15%

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 87,1 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 6,4% lên 68,4 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 18,6 tỷ đồng, giảm 6,5%.

Quý này, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 243,1 triệu đồng xuống chỉ còn 42,3 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng thêm 5% lên 2,1 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng giảm 10% xuống 2,7 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm gần 3% lên 4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 12,5% xuống 9,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 14,8%. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 14% xuống còn 7,9 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty phấn đấu kế hoạch doanh thu thuần đạt 381,2 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt trên 34,5 tỷ đồng. Như vậy, Pin Hà Nội đã hoàn thành 22,8% kế hoạch doanh thu và 28,4% kế hoạch lợi nhuận.

Cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 135,8 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ so với đầu năm. Nợ phải trả toàn bộ là nợ ngắn hạn với gần 24 tỷ đồng.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, ngày 27/5 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3 năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tổng tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Trong đó trả cổ tức đợt 3 tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán sẽ vào ngày 10/6.

Với hơn 7,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 10,9 tỷ đồng tiền cổ tức cho cả đợt 1 và đợt 3 năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu PHN đứng tại giá 32.700 đồng/CP.

Tin bài liên quan