Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu gần 3.000 tỷ đồng từ du lịch vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đón được 1,36 triệu du khách đến tham quan và thu về gần 3.000 tỷ đồng và đến năm 2030 sẽ đón 2,55 triệu khách thu về 13.825 tỷ đồng.
Quảng Ngãi ưu tiên 3 dòng sản phẩm chủ đạo là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái nông nghiệp.

Quảng Ngãi ưu tiên 3 dòng sản phẩm chủ đạo là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái nông nghiệp.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khai thác tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch của tỉnh, đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi đón được 1,36 triệu khách, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.780 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD), trong đó thu từ khách quốc tế đạt hơn 800 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu USD).

Tổng số buồng lưu trú khoảng 5.200 buồng, trong đó có khoảng 1.500 buồng đạt chuẩn 3 - 5 sao, công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 55%. Tạo việc làm cho khoảng 21.900 lao động, trong đó có khoảng 7.300 lao động trực tiếp.

Đến năm 20230, Quảng Ngãi đặt mục tiêu đón được trên 2,55 triệu lượt khách, trong đó, 250.000 lượt khách quốc tế và 2,3 triệu lượt khách nội địa.

Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.825 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD), trong đó, thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.900 tỷ đồng (tương đương khoảng 82,5 triệu USD).

Tổng số buồng lưu trú đạt khoảng 11.000 buồng, trong đó có khoảng 3.000 buồng lưu trú đạt chuẩn 3 - 5 sao và tương đương; công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 60%/năm. Tạo việc làm cho khoảng 49.500 lao động, trong đó có khoảng 16.500 lao động trực tiếp.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi cần rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách theo hưởng tạo thuận lợi tối đa nhằm thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia phát triển du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời thực hiện cơ cấu lại các hoạt động du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đảm bảo phù hợp quy hoạch du lịch trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên 3 dòng sản phẩm chủ đạo là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái nông nghiệp; chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành khác, đặc biệt là nông nghiệp, thương mại và giao thông trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững và phương châm “lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm”.

Tập trung liên kết phát triển sản phẩm, thị trường, kết nối du lịch với các tỉnh thành phố trong nhóm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhóm các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên... tạo thành chuỗi liên kết phát triển du lịch, đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế…

Tin bài liên quan