Quy hoạch tổng thể quốc gia là nội dung quan trọng nhất của kỳ họp bất thường

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh như trên trong phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 13/12.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thẩm quyền của Quốc hội, đây là nội dung quan trọng nhất để quyết định có tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội hay không.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh như trên trong phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 13/12.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch.

Lần đầu tiên nước ta tiến hành quy hoạch này, là việc chưa có tiền lệ nên rất mới và rất khó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và cho biết Trung ương đã xem xét thông qua định hướng chung về quy hoạch, trên cơ sở định hướng đó Chính phủ cụ thể hoá thành quy hoạch và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét trước khi trình Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nội dung quan nhất để quyết định có tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội hay không vì đây là quy hoạch chi phối các quy hoạch khác. Quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch của 63 tỉnh, thành phố đều phải dựa trên quy hoạch cấp cao nhất này do đó không để muộn được.

"Đúng ra thì quy hoạch tổng thể quốc gia phải phê duyệt cuối năm nay, nếu chuẩn bị kỹ thì phê duyệt đầu tháng 1/2023, đó là nội dung quan trọng nhất của kỳ họp bất thường nếu được tổ chức", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại.

Liên quan đến vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể tại phiên họp tháng 12/2022.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc trình dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV (dự kiến từ ngày 5/1/2023 đến 10/1/2023).

Ngoài nội dung nói trên, tại phiên họp thứ 18 diễn ra trong 5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về nhiều nội dung khác, trong đó có một số vấn đề dự kiến được xem xét tại kỳ họp bất thường, như dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiện còn nhiều vấn đề cần giải quyết tại dự án luật này, trong đó có xã hội hoá, tài chính, hội đồng y khoa quốc gia.. Nếu chuẩn bị đạt yêu cầu thì mới thông qua, còn nếu không sẽ tiếp tục xem xét tại kỳ họp thường kỳ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tin bài liên quan