Ricons chi phí tăng cao dẫn tới lợi nhuận quý II/2021 giảm 44,1%

Ricons chi phí tăng cao dẫn tới lợi nhuận quý II/2021 giảm 44,1%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Cổ phiếu chưa niêm yết) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, Ricons ghi nhận doanh thu đạt 1.825,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,4% và giảm 44,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 5,8% về 3,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 27,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 26,37 tỷ đồng về 70,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48,8%, tương ứng tăng thêm 13,88 tỷ đồng về 42,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, các chi phí tăng cao đã dẫn tới lợi nhuận doanh nghiệp giảm trong quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Ricons ghi nhận doanh thu đạt 3.042,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 56,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,8% và giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần là 8.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 150 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 57,06 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 118,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 303,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Ricons giảm 6,4% so với đầu năm về 5.597,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.579,8 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.000,1 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 956 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản.

Cơ cấu tồn kho của Ricons tới 30/6/2021

Cơ cấu tồn kho của Ricons tới 30/6/2021

Trong kỳ, đáng chú ý tồn kho tăng 359,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 782,6 tỷ đồng lên 1.000,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu 133,7 tỷ đồng công trình Nhà xưởng M08, 09 Lô M1 và Lô F Quang Châu, Bắc Giang; và 863,7 tỷ đồng các công trình khác.

Tin bài liên quan