Bamboo Airways vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/9.

Bamboo Airways vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/9.

Sacombank đang xúc tiến các thủ tục và xin cơ quan quản lý chấp thuận việc đầu tư vào Bamboo Airways

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bamboo Airways vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/9, thông qua một số nội dung liên quan đến cơ cấu mới của Ban quản trị, và một số thay đổi về Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, ban hành Quy chế quản trị công ty, cũng như phương hướng lựa chọn cổ đông chiến lược.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kiến nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways về việc giao HĐQT tổ chức, thực hiện rà soát xác định nguồn vốn của Công ty, tăng, giảm vốn điều lệ nhằm mục tiêu tái cấu trúc Công ty và huy động vốn từ cổ đông chiến lược. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược được thực hiện nhằm mục tiêu tái cấu trúc về mặt tài chính, đảm bảo hoạt động của công ty và tăng cường nguồn vốn để thực hiện các chủ trương mở rộng quy mô tàu bay, mở rộng mạng bay, nâng cao dịch vụ… trong tương lai.

Về mặt nhân sự, Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu bổ sung bà Lê Thị Trúc Quỳnh, hiện là Phó tổng giám đốc Bamboo Airways làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay thế các thành viên có quyết định miễn nhiệm được thông qua trước đó.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh, hiện là Phó tổng giám đốc Bamboo Airways làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bà Lê Thị Trúc Quỳnh, hiện là Phó tổng giám đốc Bamboo Airways làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

ĐHĐCĐ cũng thông qua quyết định miễn nhiệm 03 thành viên của Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ông Phạm Văn Phùng và ông Nguyễn Đăng Khoa.

Sự thay đổi về số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được biểu quyết thông qua, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Cùng ngày, HĐQT Bamboo Airways đã họp và thống nhất bầu ông Phan Đình Tuệ làm Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Bamboo Airways.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết: “Trong bối cảnh những biến động chung của thị trường và khó khăn nội tại vẫn đặt ra nhiều thách thức lớn, Bamboo Airways đã và đang quyết liệt đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như lựa chọn cổ đông chiến lược để cùng đồng hành với các kế hoạch phát triển bền vững trong tương lai."

Tại Đại hội, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang xúc tiến các thủ tục và xin cơ quan quản lý chấp thuận việc đầu tư vào hãng bay này.

Hiện nay, Sacombank đang là tổ chức tín dụng tham gia tài trợ cho Bamboo Airways. Ngân hàng này đang rất quan tâm đến quá trình tái cấu trúc Bamboo Airways.

"Sacombank đã có chủ trương đầu tư vào Bamboo Airways. Tuy nhiên, là một tổ chức tín dụng nên việc Sacombank đầu tư vào Bamboo Airways được coi là đầu tư ngoài ngành. Vì vậy, ngân hàng đang phải xúc tiến các thủ tục, xin cơ quan quản lý chấp thuận mới có thể thực hiện được", ông Phan Đình Tuệ cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản giao Ngân hàng Nhà nước làm việc với Bamboo Airways để tháo gỡ khó khăn về vấn đề vốn và tham gia cổ phần của các ngân hàng có đủ điều kiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15/9.

Tin bài liên quan