Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo phóng xạ cho sân bay, cửa khẩu quốc tế

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả cho con người và môi trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019-2025.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019 - 2020 là hoàn thành việc điều tra, khảo sát, đánh giá nguy cơ, sự cố CBRN trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ và sự cố CBRN; hoàn thành việc rà soát và đưa vào chương trình của Chính phủ việc sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Hóa chất và Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và các điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia bao gồm điều ước quốc tế về an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN; đồng thời, hoàn thành việc bổ sung chức năng, kiện toàn tổ chức về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ sự cố CBRN các cấp và hoàn thành việc xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN.

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu 100% các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN được sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN Việt Nam đã tham gia; 100% kế hoạch ứng phó sự cố CBRN các cấp được ban hành.

100% cán bộ ứng phó tuyến đầu (hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển…) được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về nguy cơ CBRN, các giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đặc thù phục vụ việc phát hiện sớm, đặc biệt là các nguy cơ mất an ninh liên quan đến CBRN; 50% cảng biển quốc tế loại I, sân bay và cửa khẩu quốc tế được lắp đặt hệ thống phát hiện và cảnh báo phóng xạ thông qua các chương trình hợp tác, hỗ trợ của quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, có nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố CBRN; đẩy mạnh công tác tuyên tryền, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin về nguy cơ, sự cố CBRN; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN.

Tin bài liên quan