Sinh viên có là đối tượng được vay tiêu dùng tại các công ty tài chính?

Sinh viên có là đối tượng được vay tiêu dùng tại các công ty tài chính?

(ĐTCK) Khách hàng đi vay tiêu dùng tại công ty tài chính có phải yêu cầu có tài sản thế chấp như dùng sổ đỏ nhà đất để cầm cố cho khoản vay? Có phải trả nợ trước hạn toàn bộ khoản vay? Sinh viên có phải là đối tượng được vay tiêu dùng tại các công ty tài chính? Khách hàng vay vốn công ty tài chính phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với công ty tài chính là thông tin đúng hay sai?

Trả lời:

Khách hàng đi vay tiêu dùng tại công ty tài chính sẽ không phải yêu cầu có tài sản thế chấp cho khoản vay là thông tin đúng.

Do đó, khách hàng phải dùng sổ đỏ nhà đất để cầm cố khoản vay tiêu dùng tại các công ty tài chính là thông tin sai.

Khi vay tiêu dùng tại các công ty tài chính, khách hàng có thể trả nợ trước hạn 1 phần hoặc toàn bộ khoản vay.

Sinh viên có thuộc đối tượng được vay tiêu dùng tại các công ty tài chính.

Khách hàng vay vốn công ty tài chính phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với công ty tài chính là yêu cầu bắt buộc.

Tin bài liên quan