Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/11

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* TRC: CTCP Cao su Tây Ninh (TRC – HOSE) thông qua phương án chào bán thoái vốn 1,97 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, tương ứng tỷ lệ 7,61% theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh với giá khởi điểm 20.800 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

* VSH: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 102,13 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH – HOSE), tương ứng tỷ lệ 49,52% trong ngày 10/11. Trước giao dịch, R.E.E chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSH nào.

* TBC: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 38,36 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC – HOSE), tương ứng tỷ lệ 60,42% trong ngày 10/11. Trước giao dịch, R.E.E chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSH nào.

* TMP: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 29,84 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE), tương ứng tỷ lệ 42,63% trong ngày 10/11. Trước giao dịch, R.E.E chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSH nào.

* SHP: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 10,39 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP – HOSE), tương ứng tỷ lệ 11,09% trong ngày 10/11. Trước giao dịch, R.E.E chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSH nào.

* CHP: Công ty TNHH Năng lượng R.E.E, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 33,32 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP – HOSE), tương ứng tỷ lệ 22,68% trong ngày 10/11. Trước giao dịch, R.E.E chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSH nào.

* TDP: Ngày 27/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Thuận Đức (TDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Theo đó, cổ tưc sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12%, tương ứng TDP sẽ phát hành thêm hơn 5,75 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* VCT: CTCP Chứng khoán Vietinbank (CTS), cổ đông lớn của CTCP CMC (CVT – HOSE) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ gần 4 triệu cổ phiếu VCT sở hữu, tỷ lệ 10,9%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/11 đến 16/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* NLG: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp, cổ đông của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu NLG trong hai ngày 12 và 13/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 3,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,23%.

* HAG: Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE) đã bán ra 35 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 13/11 đến 16/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Đức đã giảm sở hữu tại HAG xuống còn hơn 341,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36,85%.

* BCM: Ngày 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2020.

* ANV: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Nam Việt (ANV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

* VTV: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 và 2019 của CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (VTV – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

* HCT: Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 và 2019 của CTCP Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2020.

* V12: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Xây dựng số 12 (V12 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2020.

Tin bài liên quan