Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/11

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* NAF: Endurance Capital Vietnam I Ltd, cổ đông lớn của CTCP Nafoods (NAF – HOSE) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu NAF từ ngày 24/11 đến 23/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NAF xuống còn hơn 2,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,22%.

* RDP: Ngày 27/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), tương đương RDP sẽ phát hành thêm hơn 3,73 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* BSI: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán BIDV - BSC (BSI – HOSE) đã bán ra hơn 171.000 cổ phiếu BSI trong ngày 12/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại BSI xuống còn hơn 8,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,93%.

* HT1: Ngày 27/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Xi măng Hà tiên 1 (HT1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/12/2020.

* PNJ: Ngày 08/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2020.

* CVT: CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh, cổ đông của CTCP CMC (CVT – HOSE) đã mua vào hơn 981.000 cổ phiếu CVT trong ngày 16/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CVT lên hơn 2,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,23%.

* ACC: Ngày 01/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

* TLD: Bà Nguyễn Thị Bích Hương, người có liên quan đến người quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD – HOSE) đã bán gần như toàn bộ hơn 1,31 triệu cổ phiếu TLD sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 02/11 đến 19/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hương chỉ còn nắm giữ 5 cổ phiếu TLD. Liên quan đến TLD, trong ngày 18/11, ông Nguyễn An Quân, một cổ đông lớn của TLD đã bán ra 600.000 cổ phiếu TLD, qua đó, giảm sở hữu xuống còn hơn 1,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,78%.

* MPT: Ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,74 triệu cổ phiếu MPT sở hữu, tỷ lệ 10,21%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/11 đến 18/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TNG: Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TNG từ ngày 23/11 đến 22/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Linh đang nắm giữ hơn 2,83 triệu cổ phiếu TNG, tỷ lệ 3,83%.

* PVC: Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2020.

* KSD: Bà Lê Phương Hồng, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư DNA (KSD – HNX) đã bán toàn bộ 4,2 triệu cổ phiếu KSD sở hữu, tỷ lệ 35% trong ngày 10/11.

* KSQ: Bà Nguyễn Thị Định, cổ đông của CTCP CNC Capital Việt Nam (KSQ – HNX) đã mua vào hơn 5,03 triệu cổ phiếu KSQ trong ngày 11/11. Sau giao dịch, bà Định đã nâng sở hữu tại KSQ lên hơn 6,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,49%. Tương tự, cùng ngày 11/11, bà Vũ Thị Ngọc Kim – một cổ đông khác của KSQ đã mua vào hơn 3,84 triệu cổ phiếu KSQ, qua đó, nâng sở hữu lên hơn 4,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,11%. Ở chiều ngược lại, cũng vào ngày 11/11, ông Vương Văn Ba, cổ đông lớn của KSQ đã bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu KSQ sở hữu, tỷ lệ 6,67%.

* HLD: Ngày 01/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 02/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 45%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/12/2020.

Tin bài liên quan