Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/9

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* HAG: Bà Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE) đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 27/9 đến 26/10 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hoàng Anh sẽ nâng sở hữu tại HAG lên 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,86%.

* TDM: Bà Nguyễn Thị Mộng Thường, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM – HOSE) đã bán toàn bộ 350.000 cổ phiếu TDM sở hữu trong ngày 20/9 theo phương thức thỏa thuận.

* HBC: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1cổ phiếu mới), tương đương HBC sẽ phát hành thêm hơn 11,54 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* ABS: CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng 20% số cổ phần đang nắm giữ tại công ty con là CTCP VCD Riverbank, với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phần.

* DBD: CTCP Đường bộ Hải Dương, cổ đông của CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 180.000 cổ phiếu DBD sở hữu, tỷ lệ 0,31%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 24/8 đến 20/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 24/9 đến 22/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA lên hơn 94,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,85%.

* PVI: HDI Global SE, cổ đông lớn của CTCP PVI (PVI – HNX) đã mua vào 4,59 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 19/8 đến 15/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại PVI lên hơn 85,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38,07%.

* NSH: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhôm Sông Hồng (NSH – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NSH từ ngày 22/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Thụ đang nắm giữ hơn 2,06 triệu cổ phiếu NSH, tỷ lệ 9,97%.

* VTC: Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT CTCP Viễn thông VTC (VTC – HNX) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu VTC từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tiến đang nắm giữ hơn 939.000 cổ phiếu VTC, tỷ lệ 20,74%.

* TV4: Ngày 06/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 (TV4 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 07/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

* VIG: Bà La Mỹ Phượng, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu VIG trong ngày 15/9. Sau giao dịch, bà Phượng đã nâng sở hữu tại VIG lên hơn 2,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,91%.

* TNG: Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), tương đương TNG sẽ phát hành thêm hơn 6,36 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Tin bài liên quan