Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/11

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* TNA: Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – HOSE) đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 472.000 cổ phiếu TNA trong ngày 21 và 22/11. Sau giao dịch, ông Hòa còn nắm giữ hơn 7,46 triệu cổ phiếu TNA, tỷ lệ 15,07%.

* DBD: Bà Nguyễn Thị Thủy, chị của ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD – HOSE) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu DBD từ ngày 30/11 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thủy sẽ giảm sở hữu tại DBD xuống còn hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,47%.

* HCD: Ông Nguyễn Đức Dũng, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (HCD – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu HCD từ ngày 02/11 đến 24/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Dũng đã nâng sở hữu tại HCD lên hơn 6,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,52%.

* SBT: Legendary Venture Fund 1, cổ đông của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) đã mua vào 350.000 cổ phiếu SBT trong ngày 21/11. Qua đó, nâng sở hữu tại SBT lên hơn 31,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,04%.

* PGI: Ngày 08/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2022.

* VSI: Ngày 15/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2022.

* DRC: Ngày 25/12, HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/1/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 10/2/2023.

* TLH: Ngày 25/11, HĐQT CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH – HOSE) đã có nghị quyết thông qua phương án phát hành hơn 10,21 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 100:10.

* PGN: Ông Trần Đặng Công, Tổng giám đốc CTCP Phụ Gia Nhựa (PGN – HNX) đã mua vào 200.000 cổ phiếu PGN từ ngày 18/11 đến 22/11. Sau giao dịch, ông Công đã nâng sở hữu tại PGN lên hơn 2,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 28,96%.

* NTP: Ông Chu Văn Phương, Tổng giám đốc CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong (NTP – HNX) đã mua vào hơn 172.000 cổ phiếu NTP từ ngày 25/10 đến 22/11. Trước giao dịch, ông Phương chưa từng nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NTP nào.

* PRE: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 08/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/12/2022.

* DST: Bà Cao Thị Xuân Thu, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST – HNX) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu DST trong ngày 22/11. Sau giao dịch, bà Thu đã giảm sở hữu tại DST xuống còn hơn 1,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,27%.

Tin bài liên quan