Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/9

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* DXG: Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE) đã bán ra 20 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 11/9 đến 25/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thìn đã giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 104,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,15%.

* HAX: AFC VF Ltd, cổ đông của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX – HOSE) đã mua vào hơn 236.000 cổ phiếu HAX trong ngày 26/9. Qua đó, nâng sở hữu tại HAX lên hơn 4,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,09%.

* TDP: CTCP Thuận Đức (TDP – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 7,55 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, với giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023-2024.

* VNE: CTCP Malblue, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNE từ ngày 03/10 đến 31/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại VNE xuống còn hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,2%.

* NLG: Ông Trần Thanh Phong, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán bất thành 650.000 cổ phiếu NLG đăng ký bán từ ngày 28/8 đến 26/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, hiện tại ông Phong vẫn đang nắm giữ hơn 16,33 triệu cổ phiếu NLG, tỷ lệ 4,25%.

* CKG: Ông Trần Quốc Trưởng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu CKG từ ngày 03/10 đến 01/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Trưởng sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 640.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,67%.

* AGR: Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Chứng khoán Agribank – Agriseco (AGR – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 05/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

* TMP: Ngày 23/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 24/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/11/2023.

* HTN: CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 89,11 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023.

* SVN: M Corp Investments Ltd, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Michael Marc Lee – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam (SVN – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 652.000 cổ phiếu SVN sở hữu, tỷ lệ 3,11%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/9 đến 27/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* NRC: Bà Đào Thị Bạch Phượng, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – HNX) đã bán ra hơn 2,05 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 20/9. Qua đó, giảm sở hữu tại NRC xuống còn 10,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,34%.

Tin bài liên quan