Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/5

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* BIC: Ngày 29/5, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng BIDV (BIC – HOSE) đã nhận được công văn của Bộ tài chính về việc chấp thuận ông Trần Xuân Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐQT của BIC thay thế cho ông Trần Lục Lang.

* HBC: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu HBC trong ngày 23/5. Sau giao dịch, Pyn Elite Fund đã giảm sở hữu tại HBC từ hơn 10,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,17% xuống còn 9,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,66%, qua đó không còn là cổ đông lớn của HBC.

* TV2: CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2 – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 2,46 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới).

* FCN: Raito Kogyo Co., Ltd, thông báo đã lưu ký cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu của CTCP Fecon (FCN – HOSE). Sau khi chuyển đổi, số lượng cổ phiếu FCN mà tổ chức trên nắm giữ tương ứng là hơn 19,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,13%.

* GEX: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thành viên HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX – HOSE) đăng ký mua vào 690.000 cổ phiếu GEX, tỷ lệ 0,17% từ ngày 03/6 đến 30/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Ngọc chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu GEX nào.

* SZC: Ngày 28/5, HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC – HOSE) thông qua việc vay vốn 455 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Nai để đầu tư Giai đoạn 1 của dự án sân Golf Châu Đức.

* NLG: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 11/6 đến 10/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 5,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,13%.

* FCM: Ngày 12/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Khoáng sản Fecon (FCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 13/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/7/2019.

* TDW: CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2019 với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 5,8 tỷ đồng.

* STK: Ngày 29/5, HĐQT CTCP Sợi Thế Kỳ (STK – HOSE) thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018 theo tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền vào 18/6/2019, và thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2019.

* VNF: Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Vinafreight (VNF – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2019.

* VNT: CTCP Transimex, cổ đông lớn của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đã mua vào hơn 230.000 cổ phiếu VNT từ ngày 26/4 đến 24/5. Sau giao dịch, Transimex đã nâng sở hữu tại VNT lên hơn 1,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,03%.

* VHL: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Viglacera Hạ Long (VHL – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/8/2019.

Tin bài liên quan