Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/7

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* SJF: Ông Nguyễn Trí Thiện, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF – HOSE) đăng ký bán ra 1,98 triệu cổ phiếu SJF từ ngày 05/7 đến 03/8 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thiện sẽ giảm sở hữu tại SJF từ 3,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6% xuống còn 1,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3%.

* BRC: Ngày 24/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Cao su Bến Thành (BRC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/8/2018.

* DAT: Ngày 02/7, HĐQT CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT – HOSE) đã có quyết định miễn nhiệm ông Lê Xuân Quế thôi giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 2/7. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Văn Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cùng ngày.

* EVG: Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư Everland (EVG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7/2018.

* BWE: Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT độc lập của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu BWE từ ngày 05/7 đến 02/8 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Phong chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu BWE nào.

* VHM: CTCP Vinhomes (VHM – HOSE) quyết định nhận chuyển nhượng hơn 32,21 triệu cổ phần trong CTCP Phát triển GS Củ Chi. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, VHM sẽ nắm giữ 98%/vốn của GS Củ Chi.

* FTM: Bà Phạm Thị Phương, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,11 triệu cổ phiếu FTM sở hữu, tỷ lệ 4,22%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/7 đến 02/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh

* HVG: Ngày 25 và 26/06/2018, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 (từ 01/10/2017-30/09/2018) của CTCP Hùng Vương (HVG – HOSE), và nhận thấy lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -377,1 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/03/2018 là -697,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 96,76 tỷ đồng và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của HVG. Qua đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVG. Ngoài ra, HVG hiện nay cũng đang ở diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 28/05/2018.

* TEG: Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%, tương ứng TEG sẽ phát hành thêm 1,44 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* DBT: Ông Lê Văn Minh, Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu DBT trong ngày 27/6. Sau giao dịch, ông Minh đã nắm giữ hơn 1,02 triệu cổ phiếu DBT, tỷ lệ 8,32%.

* BVS: Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/8/2018.

* HMH: CTCP Hải Minh (HMH – HNX) vừa có thông báo đăng ký mua lại tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 1.319.900 cổ phiếu, (bao gồm thu gom cổ phiếu lẻ) để làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/7 đến 09/8 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Giá mua theo nghị quyết HĐQT, nhưng chưa có thông báo cụ thể.

* PCG: Bà Bùi Thị Mỹ, mẹ ông Nguyễn Thanh Tú, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Gas đô thị (PCG – HNX) đăng ký bán 550.000 cổ phiếu PCG từ ngày 04/7 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, bà Mỹ đang nắm giữ 554.600 cổ phiếu PCG, tỷ lệ 2,94%.

Tin bài liên quan