Tặng gần 24 triệu thẻ bảo hiểm y tế, thẻ chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách

Tặng gần 24 triệu thẻ bảo hiểm y tế, thẻ chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách

(ĐTCK) Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, năm 2019, gần 24 triệu thẻ Bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện với tổng các suất quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội hơn 5,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 3,4 nghìn tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 1,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và gần 0,8 nghìn tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác.

Cũng theo thống kê, tính đến hết năm 2019, cả nước có 68,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 278 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 33,8%.

Đời sống dân cư cũng được cải thiện với mức thu nhập bình quân người/tháng ước đạt 4,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,9 triệu đồng của năm 2018.

Tin bài liên quan