Tasco (HUT): Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ 80 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tasco (Mã chứng khoán HUT - sàn HNX).
Tasco (HUT): Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ 80 triệu cổ phiếu

Theo đó, Tasco dự kiến chào bán 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 800 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành thêm dự kiến hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong số 800 tỷ đồng mà Tasco huy động, công ty dự kiến dùng 494,6 tỷ đồng góp vốn vào CTCP VETC; 200 tỷ đồng bổ sung vốn cho công ty con là Công ty TNHH T’Hospital (Công ty TNHH một thành viên 100% vốn của Tasco); và 105,4 tỷ đồng thanh toán công nợ với nhà thầu và thanh toán nợ vay cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, Tasco cũng cho biết danh sách 7 nhà đầu tư cá nhân dự kiến mua gồm Nguyễn Minh Quang mua 14,6 triệu cổ phiếu; Bùi Thị Như Quỳnh mua 14,35 triệu cổ phiếu; Phạm Thị Hồng Hạnh mua 14,35 triệu cổ phiếu; Lê Như Quý mua 13,7 triệu cổ phiếu; Nguyễn Thị Hương mua 13 triệu cổ phiếu; Lê Văn Hưởng mua 5 triệu cổ phiếu; và Trần Thị Huế mua 5 triệu cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, công ty ghi nhận doanh thu giảm 15,8% so với cùng kỳ về 161,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 72,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 80,51 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý thứ 6 lỗ liên tiếp của Tasco.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 1.668,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 31,71 tỷ đồng lên 33,61 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57%, tương ứng giảm 4,5 tỷ đồng về 3,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 77,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 19,8 tỷ đồng lên 45,45 tỷ đồng.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận cốt lõi âm 11,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 23,8 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận cốt lõi âm, công ty tiếp tục ghi nhận chi phí tài chính 65,2 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Như vậy, hoạt động kinh doanh của công ty không đủ tạo lợi nhuận để trả lãi vay, điều này dẫn tới lợi nhuận trong quý III/2021 âm 72,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HUT ghi nhận doanh thu tăng 16,9% so với cùng kỳ lên 625,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 146,42 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 89,75 tỷ đồng. Như vậy, với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm, công ty đang ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 53,4 tỷ đồng so với đầu năm lãi 80,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, HUT đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 100 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/12, cổ phiếu HUT tăng 300 đồng lên 18.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan