Transimex (TMS): Em trai và tổ chức liên quan Chủ tịch HĐQT quyết mua vào 1,1 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức liên quan lãnh đạo tại CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS - sàn HOSE) đăng ký mua vào cổ phiếu.
Transimex (TMS): Em trai và tổ chức liên quan Chủ tịch HĐQT quyết mua vào 1,1 triệu cổ phiếu

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, tổ chức liên quan ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 8,54% lên 8,64% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/10 đến 29/10.

Trước đó, trong giai đoạn từ 26/8 đến 24/9, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu, tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký đã không mua vào cổ phiếu nào với lý do diễn biến giá chưa phù hợp.

Ngoài ra, ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đồng thời là em trai ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 15,93% lên 17% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10. Trước đó, từ 27/8 đến 24/9, ông Tuấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, ông Tuấn chưa mua vào cổ phiếu với lý do diễn biến giá chưa phù hợp.

Xét về hoạt động kinh doanh, TMS công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 sau soát xét đạt 259,7 tỷ đồng, tăng 9% so với tự lập. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 227,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với trước soát xét và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Công ty được giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại là gần 26,4 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 50,8% lên 31,2 tỷ đồng; phần lãi trong công ty liên kết tăng 8,7% lên 104,7 tỷ đồng.

Năm 2021, TMS đề ra mục tiêu kinh doanh đạt gần 3.315 tỷ đồng doanh thu và 425 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với 2.504 tỷ đồng doanh thu và 259,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 75,5% chỉ tiêu doanh thu và 61,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của TMS đạt gần 4.446 tỷ đồng, tăng 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32% lên hơn 792 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng vọt lên hơn 56 tỷ đồng, gấp 11 lần chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu TMS tăng 2.600 đồng lên 62.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan