Trước 4 ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) bất ngờ hoãn tổ chức

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH - sàn HoSE) thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/3.
Trước 4 ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) bất ngờ hoãn tổ chức

Cụ thể, ngày 24/3 (trước đại hội 4 ngày), Vận tải và Xếp dỡ Hải An bất ngờ thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/3 với lý do để thảo luận chi tiết hơn về chương trình nghị sự và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua, đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023.

Năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An muốn hạ cổ tức về 15% và phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Trước đó, trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức ngày 29/3, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 2.959 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 492 tỷ đồng, giảm 41% so với thực hiện trong năm 2022. Trong đó, tổng sản lượng là hơn 1 triệu TEU (khai thác cảng ước tính 418.000 TEU; Khai thác Tàu ước tính 396.000 TEU; và sản lượng Depot ước tính 192.000 TEU).

Về định hướng phát triển, Công ty sẽ tập trung xây dựng văn phòng tại Hải Phòng và TP. HCM cho liên doanh ZIM HAIAN trong quý I/2023, cùng với ZIM và liên doanh tổ chức chuyến vận chuyển container đầu tiên đi Đông Nam Á trong tháng 3/2023, nghiên cứu để mở rộng tuyến Đông Bắc Á trong năm 2023, tiếp tục tìm thêm nguồn vốn để phục vụ kế hoạch đóng mới và đầu tư thêm tàu khi có cơ hội. Tổ chức nghiên cứu, tham gia đấu thầu các dự án Cảng, Depot ở khu vực Vũng Tàu, TP. HCM và đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, đối với đội tàu, trọng tâm là tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 3 tàu loại 1.800 TEU dự kiến 2.000 tỷ đồng; tìm mua tàu cũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Đội tàu. Đối với cảng và logistics, Công ty dự kiến tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị khoảng 300 tỷ đồng và tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Về chính sách cổ tức, năm 2022, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 50% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Bước sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến giảm còn 15%.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty thông qua kế hoạch cổ tức năm 2022 là 30%. Trong đó, Công ty dự kiến 10% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Như vậy, trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty dự kiến không chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Một nội dung đáng chú ý, Vận tải và Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, thời gian dự kiến là trong năm 2023 hoặc năm 2024, kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 4 đến 5 năm với lãi suất danh nghĩa cố định tối đa là 6%/năm.

Số tiền huy động, Công ty sử dụng để đầu tư đóng mới tàu phục vụ hoạt động kinh doanh và tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tương lai được hình thành thông qua việc huy động trái phiếu chuyển đổi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu HAH tăng 650 đồng lên 32.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan