TTC Sugar (SBT) hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) đã hoàn tất mua 39,28 triệu quyền mua cổ phiếu Điện Gia Lai (HOSE: GEG), tương đương với 9,8 triệu cổ phiếu mới theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, SBT chưa sở hữu cổ phần GEG.
TTC Sugar (SBT) hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

Trước đó, Điện Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông phát hành gần 51 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 25% (cứ 1 cổ phiếu nhận được 1 quyền mua, cứ 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến gần 510 tỷ đồng sẽ chi đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty, đầu tư mua các dự án, nhà máy hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết thúc niên độ tài chính 2019-2020, Công ty đạt doanh thu thuần gần 12.850 tỷ đồng và lãi ròng 372 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 38% so với niên độ trước.

Tăng trưởng kinh doanh đến từ các nguyên nhân: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng qua các kênh; tăng tỷ trọng các dòng sản phẩm chất lượng cao; Công ty có chính sách phù hợp, kiểm soát chi phí đầu vào và tiết giảm chi phí hoạt động.

TTC Sugar sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/10 tới. Danh sách cổ đông tham dự chốt vào ngày 13/10.

Đây là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của TTC Sugar, sau khi Công ty đã hoàn tất niên độ tài chính 2019 - 2020 vào ngày 30/6/2020.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) niên độ 2020/2021 sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 14.682 tỷ đồng (tăng 13,6% so với năm trước) và 408 tỷ đồng (tăng trưởng 12,1%), tương đương EPS fw là 634 đồng/cp – PE fw là 26.1x và PB fw là 1.3x.

Tin bài liên quan